وضعیت بازار
ارزش معاملات سهام
ارزش معاملات اختیار
حجم معاملات اختیار
اطلاعات قیمت
هر آنچه که یک معامله‌گر آپشن نیاز دارد

احساسات را کنار بگذارید

با ریاضی و احتمالات معامله کنید
آپشن باز خدمات و ابزارهای مورد نیاز معامله گران و علاقمندان به بازار آپشن جهت تحلیل و بررسی قرارداد های اختیار معامله در بورس اوراق بهادر تهران را ارائه می دهد.
آکادمی آپشن باز

ثبت نام دوره پیشرفته آموزش اختیار معامله

اطلاعات دوره و ثبت نام

بیشترین ارزش معاملات اختیار معامله
روزانه
هفتگی
ماهیانه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
نزدیکترین سررسید دوره های معاملاتی
نماد روز تا سررسید
برترین دارایی های پایه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
مقالات آموزشی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اطلاعایه های کدال نمادهای دارای قرارداد اختیار معامله

شستا
يك شنبه، 2 مهر 1402 - 14:2

معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل(اصلاحیه)

شبندر
شنبه، 1 مهر 1402 - 15:58

زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29(اصلاحیه)

وخاور
شنبه، 1 مهر 1402 - 14:32

اطلاع رسانی در خصوص علت تاخیر در ثبت افزایش سرمایه

پتروآگاه
شنبه، 1 مهر 1402 - 12:0

تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

برکت
شنبه، 1 مهر 1402 - 8:49

افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29(اصلاحیه)

سامان
چهار شنبه، 29 شهریور 1402 - 17:24

امیدنامه پذیرش در فرابورس ایران

سامان
چهار شنبه، 29 شهریور 1402 - 16:36

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - توضیحات شرایط پذیرش بانک در بازار اول فرابورس- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

برکت
چهار شنبه، 29 شهریور 1402 - 16:35

افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

پترول
چهار شنبه، 29 شهریور 1402 - 15:55

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1402/05/31 (حسابرسی نشده)

سلام
چهار شنبه، 29 شهریور 1402 - 15:51

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ 1402/07/09

وبملت
چهار شنبه، 29 شهریور 1402 - 12:57

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/04/31 (حسابرسی شده) (شرکت شرکت خدمات بیمه ای بهسازملت)

شستا
سه شنبه، 28 شهریور 1402 - 21:8

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده)

سرو
سه شنبه، 28 شهریور 1402 - 16:13

تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

شتاب
سه شنبه، 28 شهریور 1402 - 13:46

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ 1402/06/29

وبصادر
سه شنبه، 28 شهریور 1402 - 8:17

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

وبملت
دو شنبه، 27 شهریور 1402 - 17:30

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/04/31 (حسابرسی شده) (شرکت ساختمانی و شهرسازی واوان)

خپارس
دو شنبه، 27 شهریور 1402 - 17:8

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - اعلام قیمت خودرو جدید شرکت پارس خودرو (کوئیک GXR)- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

وبملت
دو شنبه، 27 شهریور 1402 - 16:45

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/04/31 (حسابرسی شده) (شرکت سپهر صنعت سورنا)

وتجارت
دو شنبه، 27 شهریور 1402 - 15:23

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده) (شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز)

وبصادر
دو شنبه، 27 شهریور 1402 - 10:31

افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

خساپا
دو شنبه، 27 شهریور 1402 - 8:35

افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

کرمان
يك شنبه، 26 شهریور 1402 - 22:24

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده)

خساپا
يك شنبه، 26 شهریور 1402 - 17:48

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - اعلام قیمت خودروهای جدید گروه سایپا- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اهرم
يك شنبه، 26 شهریور 1402 - 15:6

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ 1402/06/26

وبملت
يك شنبه، 26 شهریور 1402 - 11:27

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/04/31 (حسابرسی شده) (شرکت توسعه خدمات مدیریت بهین تدبیر ما)

تفارس
يك شنبه، 26 شهریور 1402 - 10:35

افشای اطلاعات بااهمیت - (پذیرش تعهدات جدید - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

توان
يك شنبه، 26 شهریور 1402 - 9:37

تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

وبملت
چهار شنبه، 22 شهریور 1402 - 14:7

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/04/31 (حسابرسی شده) (شرکت توسعه صنایع حمل ونقل ریلی گسترش)

کهربا
چهار شنبه، 22 شهریور 1402 - 13:5

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/04/31 (حسابرسی شده)

وبملت
سه شنبه، 21 شهریور 1402 - 18:22

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/04/31 (حسابرسی شده) (شرکت ارزش آفرین اطلس)

فخوز
سه شنبه، 21 شهریور 1402 - 14:8

زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29(اصلاحیه)

سامان
سه شنبه، 21 شهریور 1402 - 12:50

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - نتایج برگزاری مزایده املاک بانک سامان ب ش 4-1402- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

ذوب
سه شنبه، 21 شهریور 1402 - 12:14

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده) (شرکت پیشرو معادن ذوب آهن سوادکوه)

تفارس
سه شنبه، 21 شهریور 1402 - 11:3

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - موافقت اصولی تاسیس صندوق سرمایه گذاری- گروه ب- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

وتجارت
سه شنبه، 21 شهریور 1402 - 10:29

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده) (شرکت ساختمانی و عمرانی عامری)

پترول
دو شنبه، 20 شهریور 1402 - 11:47

افشای اطلاعات بااهمیت - (توثیق یا فک رهن دارایی ها - گروه ب) منتهی به سال مالی 1403/02/31(اصلاحیه)

پترول
دو شنبه، 20 شهریور 1402 - 11:28

افشای اطلاعات بااهمیت - (توثیق یا فک رهن دارایی ها - گروه ب) منتهی به سال مالی 1403/02/31

وتجارت
يك شنبه، 19 شهریور 1402 - 10:58

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده) (شرکت پتکین)

شتاب
يك شنبه، 19 شهریور 1402 - 8:50

تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

وسپهر
شنبه، 18 شهریور 1402 - 13:36

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - اطلاع رسانی موضوع ادغام شرکت‌های تابعه- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

وسپهر
شنبه، 18 شهریور 1402 - 13:18

تمدید اعلامیه پذیره نویسی عمومی (به پیوست)

پترول
شنبه، 18 شهریور 1402 - 13:8

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1402/02/31

زاگرس
سه شنبه، 14 شهریور 1402 - 18:21

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تسعیر قیمت خوراک ومحصولات پتروشیمی با نرخ حواله- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

زاگرس
سه شنبه، 14 شهریور 1402 - 18:19

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - اصلاح تصویبنامه شماره 16850/م/ت 61169ه- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

هم وزن
سه شنبه، 14 شهریور 1402 - 16:36

تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

سرو
سه شنبه، 14 شهریور 1402 - 15:34

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ 1402/06/28

توان
سه شنبه، 14 شهریور 1402 - 14:15

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ 1402/06/22

وتجارت
سه شنبه، 14 شهریور 1402 - 13:57

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - شفاف‌سازی فروش سهام شرکت تأمین سرمایه کاردان- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29(اصلاحیه)

وتجارت
سه شنبه، 14 شهریور 1402 - 13:38

افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

شتاب
سه شنبه، 14 شهریور 1402 - 10:29

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ 1402/06/14

شستا
دو شنبه، 13 شهریور 1402 - 18:9

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین)

وتجارت
دو شنبه، 13 شهریور 1402 - 18:4

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده) (شرکت گروه کارخانجات نساجی آرتا تجارت زرین)

فزر
دو شنبه، 13 شهریور 1402 - 17:32

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده)

وبصادر
دو شنبه، 13 شهریور 1402 - 16:45

معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل(اصلاحیه)

فزر
دو شنبه، 13 شهریور 1402 - 13:48

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده)

خساپا
دو شنبه، 13 شهریور 1402 - 11:17

آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29

خساپا
دو شنبه، 13 شهریور 1402 - 11:17

آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29

خودرو
يك شنبه، 12 شهریور 1402 - 13:53

معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل

وبصادر
يك شنبه، 12 شهریور 1402 - 13:15

معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل

شستا
يك شنبه، 12 شهریور 1402 - 11:23

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت افق تامین انرژی پارس)

توسن
يك شنبه، 12 شهریور 1402 - 11:6

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تحصیل سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/09/30

وبملت
يك شنبه، 12 شهریور 1402 - 9:40

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده) (شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا)

سامان
شنبه، 11 شهریور 1402 - 17:58

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - عرضه اولیه سهام شرکت تامین سرمایه کاردان- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

وتجارت
شنبه، 11 شهریور 1402 - 16:6

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده) (شرکت سامانه کسب و کار فناوری تجارت شایان)

سلام
شنبه، 11 شهریور 1402 - 15:30

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

تفارس
شنبه، 11 شهریور 1402 - 9:27

افشای اطلاعات بااهمیت - (پذیرش تعهدات جدید - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

توان
جمعه، 10 شهریور 1402 - 13:36

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

ذوب
پنج شنبه، 9 شهریور 1402 - 19:21

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده) (شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن)

وتجارت
پنج شنبه، 9 شهریور 1402 - 14:41

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - عرضه اولیه سهام شرکت تأمین سرمایه کاردان- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

شستا
پنج شنبه، 9 شهریور 1402 - 12:21

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس)

وتجارت
چهار شنبه، 8 شهریور 1402 - 12:46

گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31(اصلاحیه)

برکت
چهار شنبه، 8 شهریور 1402 - 11:0

آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29

والبر
چهار شنبه، 8 شهریور 1402 - 10:49

آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29

هم وزن
چهار شنبه، 8 شهریور 1402 - 9:24

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

شستا
سه شنبه، 7 شهریور 1402 - 18:56

معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل

خساپا
سه شنبه، 7 شهریور 1402 - 18:5

گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

فزر
سه شنبه، 7 شهریور 1402 - 17:25

گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

بساما
سه شنبه، 7 شهریور 1402 - 12:56

توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده

پتروآگاه
سه شنبه، 7 شهریور 1402 - 12:11

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

وبصادر
سه شنبه، 7 شهریور 1402 - 11:29

گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31