در تایم معاملات برخی ابزارها و داده ها فقط توسط کاربرانی که مشترک سایت هستند قابل دسترس می باشد.

دیده بان بازار اختیار معامله

فیلتر ها
دارایی پایه
وضعیت
روز تا سررسید
تا
حداقل ارزش
M
قرارداد
ماه سررسید
دلتا
تا
%
ترتیب نمایش دو پارامتری
پارامتر اول
پارامتر دوم
افزودن نماد
واچ لیست

قرارداد اختیار

آخرین قیمت قیمت اعمال نقطه سر به سر
قیمت پایانی ارزش معاملات حجم معاملات
بلک شولز HV تعداد معاملات اندازه قرارداد
بلک شولز W_IV وضعیت مالی تاریخ سررسید
IV روز مانده
وجه تضمین اولیه وجه تضمین لازم حداقل وجه تضمین
ارزش ذاتی ارزش زمانی % شکاف
دلتا اهرم موقعیت باز
گاما وگا تتا
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
حقیقی
حقوقی

dailysliderCurVal
آخرین قیمت
قیمت پایانی
ارزش معاملات
حجم معاملات
میانگین حجم ماه
تلاطم تاریخی
میانگین وزنی تلاطم ضمنی
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
حقیقی
حقوقی