در تایم معاملات برخی ابزارها و داده ها فقط توسط کاربرانی که مشترک سایت هستند قابل دسترس می باشد.

دیده بان بازار اختیار معامله

فیلتر ها
دارایی پایه
وضعیت
روز تا سررسید
تا
حداقل ارزش
M
قرارداد
ماه سررسید
دلتا
تا
%
ترتیب نمایش دو پارامتری
پارامتر اول
پارامتر دوم
  • واچ لیست
افزودن نماد

قرارداد اختیار

آخرین قیمت قیمت اعمال نقطه سر به سر
قیمت پایانی ارزش معاملات حجم معاملات
بلک شولز HV تعداد معاملات اندازه قرارداد
بلک شولز W_IV وضعیت مالی تاریخ سررسید
IV روز مانده
وجه تضمین اولیه وجه تضمین لازم حداقل وجه تضمین
ارزش ذاتی ارزش زمانی % شکاف
دلتا اهرم موقعیت باز
گاما وگا تتا
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0

dailysliderCurVal
آخرین قیمت
قیمت پایانی
ارزش معاملات
حجم معاملات
میانگین حجم ماه
تلاطم تاریخی
میانگین وزنی تلاطم ضمنی
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد