وضعیت بازار
ارزش معاملات سهام
ارزش معاملات اختیار
حجم معاملات اختیار
اطلاعات قیمت
آکادمی آپشن باز
دوره آنلاین آموزش آپشن

آخرین مهلت ثبت نام

اطلاعات دوره و ثبت نام

بیشترین ارزش معاملات اختیار معامله
روزانه
هفتگی
ماهیانه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
نزدیکترین سررسید دوره های معاملاتی
نماد روز تا سررسید
برترین دارایی های پایه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
مقالات آموزشی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ماشین حساب بلک شولز

محاسبه قیمت تئوری قرارداد اختیار معامله بر اساس مدل بلک شولز(Black Scholes) و پارامترهای یونانی
انتخاب قرارداد
با انتخاب نماد قرارداد فیلد های قیمت اعمال ، قیمت دارایی پایه، تلاطم(تاریخی) و زمان باقی مانده تا سررسید کامل می شوند.

قیمت دارایی پایه
قیمت اعمال
روز تا سررسید
تلاطم (Volatility)
%
نرخ بهره
%
قیمت قرارداد جهت محاسبه نوسان پذیری ضمنی(Implied Volatility)
اختیار خرید اختیار فروش
قیمت تئوری
دلتا
گاما
وگا
تتا
رو
تلاطم ضمنی

Implied Volatility