وضعیت بازار
ارزش معاملات سهام
ارزش معاملات اختیار
حجم معاملات اختیار
اطلاعات قیمت
هر آنچه که یک معامله‌گر آپشن نیاز دارد

احساسات را کنار بگذارید

با ریاضی و احتمالات معامله کنید
آپشن باز خدمات و ابزارهای مورد نیاز معامله گران و علاقمندان به بازار آپشن جهت تحلیل و بررسی قرارداد های اختیار معامله در بورس اوراق بهادر تهران را ارائه می دهد.
آکادمی آپشن باز

ثبت نام دوره پیشرفته آموزش اختیار معامله

اطلاعات دوره و ثبت نام

بیشترین ارزش معاملات اختیار معامله
روزانه
هفتگی
ماهیانه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
نزدیکترین سررسید دوره های معاملاتی
نماد روز تا سررسید
برترین دارایی های پایه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
مقالات آموزشی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

قراردادهای اختیار معامله (آپشن) نماد صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی

تاریخ سررسید: 1401/12/22 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضهرم1200 7,000 طهرم1200
ضهرم1201 7,500 طهرم1201
ضهرم1202 8,000 طهرم1202
ضهرم1203 9,000 طهرم1203
ضهرم1204 10,000 طهرم1204
ضهرم1205 11,000 طهرم1205
ضهرم1206 12,000 طهرم1206
ضهرم1207 13,000 طهرم1207
ضهرم1208 14,000 طهرم1208
ضهرم1209 15,000 طهرم1209
ضهرم1210 16,000 طهرم1210
ضهرم1211 18,000 طهرم1211
ضهرم1212 6,500 طهرم1212
ضهرم1213 20,000 طهرم1213
ضهرم1214 22,000 طهرم1214
ضهرم1215 24,000 طهرم1215
ضهرم1216 26,000 طهرم1216

تاریخ سررسید: 1401/06/30 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضهرم6000 10,000 طهرم6000
ضهرم6001 11,000 طهرم6001
ضهرم6002 12,000 طهرم6002
ضهرم6003 13,000 طهرم6003
ضهرم6004 14,000 طهرم6004
ضهرم6005 15,000 طهرم6005
ضهرم6006 16,000 طهرم6006
ضهرم6007 18,000 طهرم6007
ضهرم6008 20,000 طهرم6008
ضهرم6009 22,000 طهرم6009
ضهرم6010 24,000 طهرم6010
ضهرم6011 8,000 طهرم6011
ضهرم6012 9,000 طهرم6012