وضعیت بازار
ارزش معاملات سهام
ارزش معاملات اختیار
حجم معاملات اختیار
اطلاعات قیمت

کد تخفیف نوروزی "1403" خرید اشتراک سایت

@Optionbaaz

امروز ساعت 19 الی 21

مسیر رسیدن به سود مستمر
دوره آفلاین آموزش اختیارمعامله و فرمول نویسی
بیش از 15 ساعت ویدیوی آموزشی

مفاهیم پایه و کاربردی آپشن - استراتژی های سود آور برای مبتدیان و حرفه ها - آموزش گام به گام اختیار معامله - فرمول نویسی - فیلتر نویسی - دسترسی نامحدود - پشتیبانی و ..

اطلاعات دوره و ثبت نام

بیشترین ارزش معاملات اختیار معامله
روزانه
هفتگی
ماهیانه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
نزدیکترین سررسید دوره های معاملاتی
نماد روز تا سررسید
برترین دارایی های پایه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
دریافت و فعال سازی آنلاین کد بورسی و اختیار معامله
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

قراردادهای اختیار معامله (آپشن) نماد صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی

تاریخ سررسید: 1403/09/28 - 152 روز تا اعمال

تاریخ سررسید: 1403/05/31 - 33 روز تا اعمال

تاریخ سررسید: 1403/04/27 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضهرم4000 14,000 طهرم4000
ضهرم4001 15,000 طهرم4001
ضهرم4002 16,000 طهرم4002
ضهرم4003 18,000 طهرم4003
ضهرم4004 20,000 طهرم4004
ضهرم4005 22,000 طهرم4005
ضهرم4006 24,000 طهرم4006
ضهرم4007 26,000 طهرم4007
ضهرم4008 28,000 طهرم4008
ضهرم4009 30,000 طهرم4009
ضهرم4010 34,000 طهرم4010

تاریخ سررسید: 1403/03/23 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضهرم3000 12,000 طهرم3000
ضهرم3001 13,000 طهرم3001
ضهرم3002 14,000 طهرم3002
ضهرم3003 15,000 طهرم3003
ضهرم3004 16,000 طهرم3004
ضهرم3005 18,000 طهرم3005
ضهرم3006 20,000 طهرم3006
ضهرم3007 22,000 طهرم3007
ضهرم3008 24,000 طهرم3008
ضهرم3009 26,000 طهرم3009
ضهرم3010 28,000 طهرم3010

تاریخ سررسید: 1403/02/26 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضهرم2000 12,000 طهرم2000
ضهرم2001 13,000 طهرم2001
ضهرم2002 14,000 طهرم2002
ضهرم2003 15,000 طهرم2003
ضهرم2004 16,000 طهرم2004
ضهرم2005 18,000 طهرم2005
ضهرم2006 20,000 طهرم2006
ضهرم2007 22,000 طهرم2007
ضهرم2008 24,000 طهرم2008
ضهرم2009 26,000 طهرم2009
ضهرم2010 28,000 طهرم2010

تاریخ سررسید: 1403/01/25 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضهرم0100 12,000 طهرم0100
ضهرم0101 13,000 طهرم0101
ضهرم0102 14,000 طهرم0102
ضهرم0103 15,000 طهرم0103
ضهرم0104 16,000 طهرم0104
ضهرم0105 18,000 طهرم0105
ضهرم0106 20,000 طهرم0106
ضهرم0107 22,000 طهرم0107
ضهرم0108 24,000 طهرم0108
ضهرم0109 26,000 طهرم0109
ضهرم0110 28,000 طهرم0110

تاریخ سررسید: 1402/12/23 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضهرم1217 11,000 طهرم1217
ضهرم1218 12,000 طهرم1218
ضهرم1219 13,000 طهرم1219
ضهرم1220 14,000 طهرم1220
ضهرم1221 15,000 طهرم1221
ضهرم1222 16,000 طهرم1222
ضهرم1223 18,000 طهرم1223
ضهرم1224 20,000 طهرم1224
ضهرم1225 22,000 طهرم1225
ضهرم1226 24,000 طهرم1226
ضهرم1227 26,000 طهرم1227
ضهرم1228 28,000 طهرم1228
ضهرم1229 30,000 طهرم1229
ضهرم1230 34,000 طهرم1230
ضهرم1231 38,000 طهرم1231
ضهرم1232 42,000 طهرم1232

تاریخ سررسید: 1402/07/23 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضهرم7000 6,500 طهرم7000
ضهرم7001 7,000 طهرم7001
ضهرم7002 7,500 طهرم7002
ضهرم7003 8,000 طهرم7003
ضهرم7004 9,000 طهرم7004
ضهرم7005 10,000 طهرم7005
ضهرم7006 11,000 طهرم7006
ضهرم7007 12,000 طهرم7007
ضهرم7008 13,000 طهرم7008
ضهرم7009 14,000 طهرم7009
ضهرم7010 15,000 طهرم7010
ضهرم7011 16,000 طهرم7011
ضهرم7012 18,000 طهرم7012
ضهرم7013 20,000 طهرم7013
ضهرم7014 22,000 طهرم7014
ضهرم7015 24,000 طهرم7015
ضهرم7016 26,000 طهرم7016
ضهرم7017 28,000 طهرم7017
ضهرم7018 30,000 طهرم7018
ضهرم7019 34,000 طهرم7019
ضهرم7020 38,000 طهرم7020
ضهرم7021 42,000 طهرم7021

تاریخ سررسید: 1401/12/22 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضهرم1200 7,000 طهرم1200
ضهرم1201 7,500 طهرم1201
ضهرم1202 8,000 طهرم1202
ضهرم1203 9,000 طهرم1203
ضهرم1204 10,000 طهرم1204
ضهرم1205 11,000 طهرم1205
ضهرم1206 12,000 طهرم1206
ضهرم1207 13,000 طهرم1207
ضهرم1208 14,000 طهرم1208
ضهرم1209 15,000 طهرم1209
ضهرم1210 16,000 طهرم1210
ضهرم1211 18,000 طهرم1211
ضهرم1212 6,500 طهرم1212
ضهرم1213 20,000 طهرم1213
ضهرم1214 22,000 طهرم1214
ضهرم1215 24,000 طهرم1215
ضهرم1216 26,000 طهرم1216

تاریخ سررسید: 1401/06/30 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضهرم6000 10,000 طهرم6000
ضهرم6001 11,000 طهرم6001
ضهرم6002 12,000 طهرم6002
ضهرم6003 13,000 طهرم6003
ضهرم6004 14,000 طهرم6004
ضهرم6005 15,000 طهرم6005
ضهرم6006 16,000 طهرم6006
ضهرم6007 18,000 طهرم6007
ضهرم6008 20,000 طهرم6008
ضهرم6009 22,000 طهرم6009
ضهرم6010 24,000 طهرم6010
ضهرم6011 8,000 طهرم6011
ضهرم6012 9,000 طهرم6012