وضعیت بازار
ارزش معاملات سهام
ارزش معاملات اختیار
حجم معاملات اختیار
اطلاعات قیمت

کد تخفیف نوروزی "1403" خرید اشتراک سایت

@Optionbaaz

امروز ساعت 19 الی 21

مسیر رسیدن به سود مستمر
دوره آفلاین آموزش اختیارمعامله و فرمول نویسی
بیش از 15 ساعت ویدیوی آموزشی

مفاهیم پایه و کاربردی آپشن - استراتژی های سود آور برای مبتدیان و حرفه ها - آموزش گام به گام اختیار معامله - فرمول نویسی - فیلتر نویسی - دسترسی نامحدود - پشتیبانی و ..

اطلاعات دوره و ثبت نام

بیشترین ارزش معاملات اختیار معامله
روزانه
هفتگی
ماهیانه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
نزدیکترین سررسید دوره های معاملاتی
نماد روز تا سررسید
برترین دارایی های پایه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
دریافت و فعال سازی آنلاین کد بورسی و اختیار معامله
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

قراردادهای اختیار معامله (آپشن) نماد سایپا

تاریخ سررسید: 1403/02/26 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضسپا2000 1,700 طسپا2000
ضسپا2001 1,800 طسپا2001
ضسپا2002 1,900 طسپا2002
ضسپا2003 2,000 طسپا2003
ضسپا2004 2,200 طسپا2004
ضسپا2005 2,400 طسپا2005
ضسپا2006 2,600 طسپا2006
ضسپا2007 2,800 طسپا2007
ضسپا2008 3,000 طسپا2008
ضسپا2009 3,250 طسپا2009
ضسپا2010 3,500 طسپا2010

تاریخ سررسید: 1402/12/23 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضسپا1215 1,700 طسپا1215
ضسپا1216 1,800 طسپا1216
ضسپا1217 1,900 طسپا1217
ضسپا1218 2,000 طسپا1218
ضسپا1219 2,200 طسپا1219
ضسپا1220 2,400 طسپا1220
ضسپا1221 2,600 طسپا1221
ضسپا1222 2,800 طسپا1222
ضسپا1223 3,000 طسپا1223
ضسپا1224 3,250 طسپا1224
ضسپا1225 3,500 طسپا1225
ضسپا1226 3,750 طسپا1226
ضسپا1227 4,000 طسپا1227

تاریخ سررسید: 1402/10/20 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضسپا1000 2,200 طسپا1000
ضسپا1001 2,400 طسپا1001
ضسپا1002 2,600 طسپا1002
ضسپا1003 2,800 طسپا1003
ضسپا1004 3,000 طسپا1004
ضسپا1005 3,250 طسپا1005
ضسپا1006 3,500 طسپا1006
ضسپا1007 3,750 طسپا1007
ضسپا1008 4,000 طسپا1008
ضسپا1009 4,500 طسپا1009
ضسپا1010 5,000 طسپا1010
ضسپا1011 5,500 طسپا1011
ضسپا1012 1,900 طسپا1012
ضسپا1013 2,000 طسپا1013
ضسپا1014 1,700 طسپا1014
ضسپا1015 1,800 طسپا1015

تاریخ سررسید: 1402/06/14 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضسپا6000 1,500 طسپا6000
ضسپا6001 1,600 طسپا6001
ضسپا6002 1,700 طسپا6002
ضسپا6003 1,800 طسپا6003
ضسپا6004 1,900 طسپا6004
ضسپا6005 2,000 طسپا6005
ضسپا6006 2,200 طسپا6006
ضسپا6007 2,400 طسپا6007
ضسپا6008 2,600 طسپا6008
ضسپا6009 2,800 طسپا6009
ضسپا6010 3,000 طسپا6010
ضسپا6011 3,250 طسپا6011
ضسپا6012 3,500 طسپا6012
ضسپا6013 3,750 طسپا6013
ضسپا6014 4,000 طسپا6014
ضسپا6015 4,500 طسپا6015
ضسپا6016 5,000 طسپا6016

تاریخ سررسید: 1402/03/24 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضسپا3018 1,400 طسپا3018
ضسپا3019 1,500 طسپا3019
ضسپا3020 1,600 طسپا3020
ضسپا3021 1,700 طسپا3021
ضسپا3022 1,800 طسپا3022
ضسپا3023 1,900 طسپا3023
ضسپا3024 2,000 طسپا3024
ضسپا3025 2,200 طسپا3025
ضسپا3026 2,400 طسپا3026
ضسپا3027 2,600 طسپا3027
ضسپا3028 2,800 طسپا3028
ضسپا3029 3,000 طسپا3029
ضسپا3030 3,250 طسپا3030
ضسپا3031 3,500 طسپا3031
ضسپا3032 3,750 طسپا3032
ضسپا3033 4,000 طسپا3033
ضسپا3034 4,500 طسپا3034
ضسپا3035 5,000 طسپا3035

تاریخ سررسید: 1401/12/10 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضسپا1200 1,500 طسپا1200
ضسپا1201 1,600 طسپا1201
ضسپا1202 1,700 طسپا1202
ضسپا1203 1,800 طسپا1203
ضسپا1204 1,900 طسپا1204
ضسپا1205 2,000 طسپا1205
ضسپا1206 2,200 طسپا1206
ضسپا1207 2,400 طسپا1207
ضسپا1208 2,600 طسپا1208
ضسپا1209 2,800 طسپا1209
ضسپا1210 3,000 طسپا1210
ضسپا1211 3,250 طسپا1211
ضسپا1212 1,200 طسپا1212
ضسپا1213 1,300 طسپا1213
ضسپا1214 1,400 طسپا1214

تاریخ سررسید: 1401/08/25 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضسپا8047 1,500 طسپا8047
ضسپا8048 1,600 طسپا8048
ضسپا8049 1,700 طسپا8049
ضسپا8050 1,800 طسپا8050
ضسپا8051 1,900 طسپا8051
ضسپا8052 2,000 طسپا8052
ضسپا8053 2,200 طسپا8053
ضسپا8054 2,400 طسپا8054
ضسپا8055 2,600 طسپا8055
ضسپا8056 2,800 طسپا8056
ضسپا8057 3,000 طسپا8057
ضسپا8058 1,300 طسپا8058
ضسپا8059 1,400 طسپا8059

تاریخ سررسید: 1401/03/25 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضسپا3010 1,000 طسپا3010
ضسپا3011 1,200 طسپا3011
ضسپا3012 1,400 طسپا3012
ضسپا3013 1,600 طسپا3013
ضسپا3014 1,800 طسپا3014
ضسپا3015 2,000 طسپا3015
ضسپا3016 2,500 طسپا3016
ضسپا3017 3,000 طسپا3017

تاریخ سررسید: 1400/11/20 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضسپا1109 1,000 طسپا1109
ضسپا1110 1,200 طسپا1110
ضسپا1111 1,400 طسپا1111
ضسپا1112 1,600 طسپا1112
ضسپا1113 1,800 طسپا1113
ضسپا1114 2,000 طسپا1114
ضسپا1115 2,500 طسپا1115
ضسپا1116 3,000 طسپا1116

تاریخ سررسید: 1400/08/26 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضسپا8039 1,200 طسپا8039
ضسپا8040 1,400 طسپا8040
ضسپا8041 1,600 طسپا8041
ضسپا8042 1,800 طسپا8042
ضسپا8043 2,000 طسپا8043
ضسپا8044 2,500 طسپا8044
ضسپا8045 3,000 طسپا8045
ضسپا8046 3,500 طسپا8046