وضعیت بازار
ارزش معاملات سهام
ارزش معاملات اختیار
حجم معاملات اختیار
اطلاعات قیمت

کد تخفیف نوروزی "1403" خرید اشتراک سایت

@Optionbaaz

امروز ساعت 19 الی 21

مسیر رسیدن به سود مستمر
دوره آفلاین آموزش اختیارمعامله و فرمول نویسی
بیش از 15 ساعت ویدیوی آموزشی

مفاهیم پایه و کاربردی آپشن - استراتژی های سود آور برای مبتدیان و حرفه ها - آموزش گام به گام اختیار معامله - فرمول نویسی - فیلتر نویسی - دسترسی نامحدود - پشتیبانی و ..

اطلاعات دوره و ثبت نام

بیشترین ارزش معاملات اختیار معامله
روزانه
هفتگی
ماهیانه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
نزدیکترین سررسید دوره های معاملاتی
نماد روز تا سررسید
برترین دارایی های پایه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
دریافت و فعال سازی آنلاین کد بورسی و اختیار معامله
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

قراردادهای اختیار معامله (آپشن) نماد سهامی ذوب آهن اصفهان

تاریخ سررسید: 1403/03/23 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضذوب3025 297 طذوب3025
ضذوب3026 318 طذوب3026
ضذوب3027 345 طذوب3027
ضذوب3028 371 طذوب3028
ضذوب3029 398 طذوب3029
ضذوب3030 424 طذوب3030
ضذوب3031 477 طذوب3031
ضذوب3032 530 طذوب3032
ضذوب3033 584 طذوب3033
ضذوب3034 637 طذوب3034
ضذوب3035 690 طذوب3035

تاریخ سررسید: 1403/01/19 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضذوب0100 297 طذوب0100
ضذوب0101 318 طذوب0101
ضذوب0102 345 طذوب0102
ضذوب0103 371 طذوب0103
ضذوب0104 398 طذوب0104
ضذوب0105 424 طذوب0105
ضذوب0106 477 طذوب0106
ضذوب0107 530 طذوب0107
ضذوب0108 584 طذوب0108
ضذوب0109 637 طذوب0109
ضذوب0110 690 طذوب0110

تاریخ سررسید: 1402/11/02 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضذوب1114 2,200 طذوب1114
ضذوب1115 2,400 طذوب1115
ضذوب1116 2,600 طذوب1116
ضذوب1117 2,800 طذوب1117
ضذوب1118 3,000 طذوب1118
ضذوب1119 3,250 طذوب1119
ضذوب1120 3,500 طذوب1120
ضذوب1121 3,750 طذوب1121
ضذوب1122 4,000 طذوب1122
ضذوب1123 4,500 طذوب1123
ضذوب1124 5,000 طذوب1124
ضذوب1125 5,500 طذوب1125
ضذوب1126 6,000 طذوب1126

تاریخ سررسید: 1402/09/12 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضذوب9000 2,400 طذوب9000
ضذوب9001 2,600 طذوب9001
ضذوب9002 2,800 طذوب9002
ضذوب9003 3,000 طذوب9003
ضذوب9004 3,250 طذوب9004
ضذوب9005 3,500 طذوب9005
ضذوب9006 3,750 طذوب9006
ضذوب9007 4,000 طذوب9007
ضذوب9008 4,500 طذوب9008
ضذوب9009 5,000 طذوب9009
ضذوب9010 5,500 طذوب9010

تاریخ سررسید: 1402/07/12 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضذوب7000 3,250 طذوب7000
ضذوب7001 3,500 طذوب7001
ضذوب7002 3,750 طذوب7002
ضذوب7003 4,000 طذوب7003
ضذوب7004 4,500 طذوب7004
ضذوب7005 5,000 طذوب7005
ضذوب7006 5,500 طذوب7006
ضذوب7007 6,000 طذوب7007
ضذوب7008 6,500 طذوب7008
ضذوب7009 7,000 طذوب7009
ضذوب7010 7,500 طذوب7010
ضذوب7011 2,800 طذوب7011
ضذوب7012 3,000 طذوب7012
ضذوب7013 2,400 طذوب7013
ضذوب7014 2,600 طذوب7014

تاریخ سررسید: 1402/03/07 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضذوب3008 1,738 طذوب3008
ضذوب3009 1,911 طذوب3009
ضذوب3010 2,085 طذوب3010
ضذوب3011 2,259 طذوب3011
ضذوب3012 2,433 طذوب3012
ضذوب3013 2,606 طذوب3013
ضذوب3014 2,824 طذوب3014
ضذوب3015 3,041 طذوب3015
ضذوب3016 3,258 طذوب3016
ضذوب3017 3,475 طذوب3017
ضذوب3018 3,910 طذوب3018
ضذوب3019 4,500 طذوب3019
ضذوب3020 5,000 طذوب3020
ضذوب3021 5,500 طذوب3021
ضذوب3022 6,000 طذوب3022
ضذوب3023 6,500 طذوب3023
ضذوب3024 7,000 طذوب3024

تاریخ سررسید: 1401/11/12 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضذوب1100 1,477 طذوب1100
ضذوب1101 1,564 طذوب1101
ضذوب1102 1,651 طذوب1102
ضذوب1103 1,738 طذوب1103
ضذوب1104 1,911 طذوب1104
ضذوب1105 2,085 طذوب1105
ضذوب1106 2,259 طذوب1106
ضذوب1107 2,433 طذوب1107
ضذوب1108 2,606 طذوب1108
ضذوب1109 2,824 طذوب1109
ضذوب1110 3,041 طذوب1110
ضذوب1111 3,258 طذوب1111
ضذوب1112 3,475 طذوب1112
ضذوب1113 3,910 طذوب1113

تاریخ سررسید: 1401/08/04 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضذوب8000 1,940 طذوب8000
ضذوب8001 2,140 طذوب8001
ضذوب8002 2,340 طذوب8002
ضذوب8003 2,540 طذوب8003
ضذوب8004 2,740 طذوب8004
ضذوب8005 2,940 طذوب8005
ضذوب8006 3,190 طذوب8006
ضذوب8007 3,440 طذوب8007
ضذوب8008 3,690 طذوب8008
ضذوب8009 3,940 طذوب8009
ضذوب8010 1,800 طذوب8010
ضذوب8011 1,900 طذوب8011

تاریخ سررسید: 1401/03/04 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضذوب3000 2,000 طذوب3000
ضذوب3001 2,500 طذوب3001
ضذوب3002 3,000 طذوب3002
ضذوب3003 3,500 طذوب3003
ضذوب3004 4,000 طذوب3004
ضذوب3005 4,500 طذوب3005
ضذوب3006 5,000 طذوب3006
ضذوب3007 6,000 طذوب3007

تاریخ سررسید: 1400/09/17 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضذوب900 2,500 طذوب900
ضذوب901 3,000 طذوب901
ضذوب902 3,500 طذوب902
ضذوب903 4,000 طذوب903
ضذوب904 4,500 طذوب904
ضذوب905 5,000 طذوب905
ضذوب906 6,000 طذوب906
ضذوب907 7,000 طذوب907