وضعیت بازار
ارزش معاملات سهام
ارزش معاملات اختیار
حجم معاملات اختیار
اطلاعات قیمت
آکادمی آپشن باز
دوره آنلاین آموزش آپشن

آخرین مهلت ثبت نام

اطلاعات دوره و ثبت نام

بیشترین ارزش معاملات اختیار معامله
روزانه
هفتگی
ماهیانه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
نزدیکترین سررسید دوره های معاملاتی
نماد روز تا سررسید
برترین دارایی های پایه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
مقالات آموزشی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ضسرو1024 اختیار خرید سرو - سررسید: 1402/10/06 اعمال: 150,000

آخرین قیمت 100 قیمت اعمال 150000 نقطه سر به سر
قیمت پایانی 59 ارزش معاملات 14 حجم معاملات 2180
بلک شولز HV تعداد معاملات اندازه قرارداد
بلک شولز W_IV وضعیت مالی OTM تاریخ سررسید 1402/10/06
IV روز مانده 16
وجه تضمین لازم حداقل وجه تضمین
ارزش ذاتی ارزش زمانی % شکاف
دلتا اهرم موقعیت باز 461174
گاما وگا تتا
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0

صندوق س سروسودمند مدبران-سهام

تلاطم تاریخی:
تلاطم ضمنی:
dailysliderCurVal
آخرین قیمت 134000
قیمت پایانی 134470
ارزش معاملات 551
حجم معاملات 1984997
میانگین حجم ماه
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد