وضعیت بازار
ارزش معاملات سهام
ارزش معاملات اختیار
حجم معاملات اختیار
اطلاعات قیمت
ورژن سایت
2.9
هر آنچه که یک معامله‌گر آپشن نیاز دارد
آپشن باز خدمات و ابزارهای مورد نیاز معامله گران و علاقمندان به بازار آپشن جهت تحلیل و بررسی قرارداد های اختیار معامله در بورس اوراق بهادر تهران را ارائه می دهد.
بیشترین ارزش معاملات اختیار معامله
روزانه
هفتگی
ماهیانه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
نزدیکترین سررسید دوره های معاملاتی
نماد روز تا سررسید
برترین دارایی های پایه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
مقالات آموزشی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

قراردادهای اختیار معامله (آپشن) نماد ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

تاریخ سررسید: 1401/11/12 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضملي1165 3,500 طملي1165
ضملي1166 3,750 طملي1166
ضملي1167 4,000 طملي1167
ضملي1168 4,500 طملي1168
ضملي1169 5,000 طملي1169
ضملي1170 5,500 طملي1170
ضملي1171 6,000 طملي1171
ضملي1172 6,500 طملي1172
ضملي1173 7,000 طملي1173
ضملي1174 7,500 طملي1174
ضملي1175 8,000 طملي1175
ضملي1176 9,000 طملي1176

تاریخ سررسید: 1401/07/10 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضملي7008 4,300 طملي7008
ضملي7009 4,800 طملي7009
ضملي7010 5,300 طملي7010
ضملي7011 5,800 طملي7011
ضملي7012 6,300 طملي7012
ضملي7013 6,800 طملي7013
ضملي7014 7,300 طملي7014
ضملي7015 8,300 طملي7015
ضملي7016 9,300 طملي7016
ضملي7017 10,300 طملي7017

تاریخ سررسید: 1401/03/02 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضملي3009 4,000 طملي3009
ضملي3010 4,500 طملي3010
ضملي3011 5,000 طملي3011
ضملي3012 6,000 طملي3012
ضملي3013 7,000 طملي3013
ضملي3014 8,000 طملي3014
ضملي3015 9,000 طملي3015
ضملي3016 10,000 طملي3016

تاریخ سررسید: 1400/11/03 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضملي1157 4,000 طملي1157
ضملي1158 4,500 طملي1158
ضملي1159 5,000 طملي1159
ضملي1160 6,000 طملي1160
ضملي1161 7,000 طملي1161
ضملي1162 8,000 طملي1162
ضملي1163 9,000 طملي1163
ضملي1164 10,000 طملي1164

تاریخ سررسید: 1400/07/11 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضملي7000 7,720 طملي7000
ضملي7001 8,720 طملي7001
ضملي7002 9,720 طملي7002
ضملي7003 11,720 طملي7003
ضملي7004 13,720 طملي7004
ضملي7005 15,720 طملي7005
ضملي7006 17,720 طملي7006
ضملي7007 19,720 طملي7007