وضعیت بازار
ارزش معاملات سهام
ارزش معاملات اختیار
حجم معاملات اختیار
اطلاعات قیمت
ورژن سایت
2.9
هر آنچه که یک معامله‌گر آپشن نیاز دارد
آپشن باز خدمات و ابزارهای مورد نیاز معامله گران و علاقمندان به بازار آپشن جهت تحلیل و بررسی قرارداد های اختیار معامله در بورس اوراق بهادر تهران را ارائه می دهد.
بیشترین ارزش معاملات اختیار معامله
روزانه
هفتگی
ماهیانه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
نزدیکترین سررسید دوره های معاملاتی
نماد روز تا سررسید
برترین دارایی های پایه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
مقالات آموزشی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

قراردادهای اختیار معامله (آپشن) نماد فولاد مبارکه اصفهان

تاریخ سررسید: 1402/03/31 - 82 روز تا اعمال

تاریخ سررسید: 1401/11/26 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضفلا1168 3,250 طفلا1168
ضفلا1169 3,500 طفلا1169
ضفلا1170 3,750 طفلا1170
ضفلا1171 4,000 طفلا1171
ضفلا1172 4,500 طفلا1172
ضفلا1173 5,000 طفلا1173
ضفلا1174 5,500 طفلا1174
ضفلا1175 6,000 طفلا1175
ضفلا1176 6,500 طفلا1176
ضفلا1177 7,000 طفلا1177
ضفلا1178 7,500 طفلا1178

تاریخ سررسید: 1401/07/24 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضفلا7010 3,483 طفلا7010
ضفلا7011 4,035 طفلا7011
ضفلا7012 4,588 طفلا7012
ضفلا7013 5,141 طفلا7013
ضفلا7014 5,694 طفلا7014
ضفلا7015 6,247 طفلا7015
ضفلا7016 6,799 طفلا7016
ضفلا7017 7,352 طفلا7017
ضفلا7018 7,905 طفلا7018
ضفلا7019 9,011 طفلا7019

تاریخ سررسید: 1401/03/18 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضفلا3009 7,000 طفلا3009
ضفلا3010 8,000 طفلا3010
ضفلا3011 9,000 طفلا3011
ضفلا3012 10,000 طفلا3012
ضفلا3013 12,000 طفلا3013
ضفلا3014 14,000 طفلا3014
ضفلا3015 16,000 طفلا3015
ضفلا3016 18,000 طفلا3016

تاریخ سررسید: 1400/11/24 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضفلا1160 7,000 طفلا1160
ضفلا1161 8,000 طفلا1161
ضفلا1162 9,000 طفلا1162
ضفلا1163 10,000 طفلا1163
ضفلا1164 12,000 طفلا1164
ضفلا1165 14,000 طفلا1165
ضفلا1166 16,000 طفلا1166
ضفلا1167 18,000 طفلا1167

تاریخ سررسید: 1400/07/25 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضفلا7000 5,306 طفلا7000
ضفلا7001 6,020 طفلا7001
ضفلا7002 6,733 طفلا7002
ضفلا7003 8,160 طفلا7003
ضفلا7004 9,586 طفلا7004
ضفلا7005 11,013 طفلا7005
ضفلا7006 12,440 طفلا7006
ضفلا7007 13,866 طفلا7007
ضفلا7008 16,000 طفلا7008
ضفلا7009 18,000 طفلا7009