وضعیت بازار
ارزش معاملات سهام
ارزش معاملات اختیار
حجم معاملات اختیار
اطلاعات قیمت

کد تخفیف نوروزی "1403" خرید اشتراک سایت

@Optionbaaz

امروز ساعت 19 الی 21

مسیر رسیدن به سود مستمر
دوره آفلاین آموزش اختیارمعامله و فرمول نویسی
بیش از 15 ساعت ویدیوی آموزشی

مفاهیم پایه و کاربردی آپشن - استراتژی های سود آور برای مبتدیان و حرفه ها - آموزش گام به گام اختیار معامله - فرمول نویسی - فیلتر نویسی - دسترسی نامحدود - پشتیبانی و ..

اطلاعات دوره و ثبت نام

بیشترین ارزش معاملات اختیار معامله
روزانه
هفتگی
ماهیانه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
نزدیکترین سررسید دوره های معاملاتی
نماد روز تا سررسید
برترین دارایی های پایه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
دریافت و فعال سازی آنلاین کد بورسی و اختیار معامله
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

قراردادهای اختیار معامله (آپشن) نماد فولاد مبارکه اصفهان

تاریخ سررسید: 1403/01/26 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضفلا0100 2,963 طفلا0100
ضفلا0101 3,333 طفلا0101
ضفلا0102 3,704 طفلا0102
ضفلا0103 4,074 طفلا0103
ضفلا0104 4,444 طفلا0104
ضفلا0105 4,815 طفلا0105
ضفلا0106 5,185 طفلا0106
ضفلا0107 5,556 طفلا0107
ضفلا0108 5,926 طفلا0108
ضفلا0109 6,667 طفلا0109
ضفلا0110 7,407 طفلا0110

تاریخ سررسید: 1402/11/25 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضفلا1179 3,500 طفلا1179
ضفلا1180 3,750 طفلا1180
ضفلا1181 4,000 طفلا1181
ضفلا1182 4,500 طفلا1182
ضفلا1183 5,000 طفلا1183
ضفلا1184 5,500 طفلا1184
ضفلا1185 6,000 طفلا1185
ضفلا1186 6,500 طفلا1186
ضفلا1187 7,000 طفلا1187
ضفلا1188 7,500 طفلا1188
ضفلا1189 8,000 طفلا1189

تاریخ سررسید: 1402/09/29 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضفلا9000 3,500 طفلا9000
ضفلا9001 3,750 طفلا9001
ضفلا9002 4,000 طفلا9002
ضفلا9003 4,500 طفلا9003
ضفلا9004 5,000 طفلا9004
ضفلا9005 5,500 طفلا9005
ضفلا9006 6,000 طفلا9006
ضفلا9007 6,500 طفلا9007
ضفلا9008 7,000 طفلا9008
ضفلا9009 7,500 طفلا9009
ضفلا9010 8,000 طفلا9010

تاریخ سررسید: 1402/07/26 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضفلا7020 1,653 طفلا7020
ضفلا7021 1,819 طفلا7021
ضفلا7022 1,984 طفلا7022
ضفلا7023 2,150 طفلا7023
ضفلا7024 2,481 طفلا7024
ضفلا7025 2,813 طفلا7025
ضفلا7026 3,144 طفلا7026
ضفلا7027 3,475 طفلا7027
ضفلا7028 3,806 طفلا7028
ضفلا7029 4,138 طفلا7029
ضفلا7030 4,469 طفلا7030
ضفلا7031 4,800 طفلا7031
ضفلا7032 5,463 طفلا7032
ضفلا7033 6,125 طفلا7033
ضفلا7034 6,788 طفلا7034
ضفلا7035 7,000 طفلا7035
ضفلا7036 7,500 طفلا7036

تاریخ سررسید: 1402/03/31 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضفلا3017 3,313 طفلا3017
ضفلا3018 3,644 طفلا3018
ضفلا3019 3,975 طفلا3019
ضفلا3020 4,306 طفلا3020
ضفلا3021 4,638 طفلا3021
ضفلا3022 4,969 طفلا3022
ضفلا3023 5,300 طفلا3023
ضفلا3024 5,963 طفلا3024
ضفلا3025 6,625 طفلا3025
ضفلا3026 7,288 طفلا3026
ضفلا3027 7,500 طفلا3027
ضفلا3028 8,000 طفلا3028

تاریخ سررسید: 1401/11/26 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضفلا1168 3,250 طفلا1168
ضفلا1169 3,500 طفلا1169
ضفلا1170 3,750 طفلا1170
ضفلا1171 4,000 طفلا1171
ضفلا1172 4,500 طفلا1172
ضفلا1173 5,000 طفلا1173
ضفلا1174 5,500 طفلا1174
ضفلا1175 6,000 طفلا1175
ضفلا1176 6,500 طفلا1176
ضفلا1177 7,000 طفلا1177
ضفلا1178 7,500 طفلا1178

تاریخ سررسید: 1401/07/24 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضفلا7010 3,483 طفلا7010
ضفلا7011 4,035 طفلا7011
ضفلا7012 4,588 طفلا7012
ضفلا7013 5,141 طفلا7013
ضفلا7014 5,694 طفلا7014
ضفلا7015 6,247 طفلا7015
ضفلا7016 6,799 طفلا7016
ضفلا7017 7,352 طفلا7017
ضفلا7018 7,905 طفلا7018
ضفلا7019 9,011 طفلا7019

تاریخ سررسید: 1401/03/18 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضفلا3009 7,000 طفلا3009
ضفلا3010 8,000 طفلا3010
ضفلا3011 9,000 طفلا3011
ضفلا3012 10,000 طفلا3012
ضفلا3013 12,000 طفلا3013
ضفلا3014 14,000 طفلا3014
ضفلا3015 16,000 طفلا3015
ضفلا3016 18,000 طفلا3016

تاریخ سررسید: 1400/11/24 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضفلا1160 7,000 طفلا1160
ضفلا1161 8,000 طفلا1161
ضفلا1162 9,000 طفلا1162
ضفلا1163 10,000 طفلا1163
ضفلا1164 12,000 طفلا1164
ضفلا1165 14,000 طفلا1165
ضفلا1166 16,000 طفلا1166
ضفلا1167 18,000 طفلا1167

تاریخ سررسید: 1400/07/25 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضفلا7000 5,306 طفلا7000
ضفلا7001 6,020 طفلا7001
ضفلا7002 6,733 طفلا7002
ضفلا7003 8,160 طفلا7003
ضفلا7004 9,586 طفلا7004
ضفلا7005 11,013 طفلا7005
ضفلا7006 12,440 طفلا7006
ضفلا7007 13,866 طفلا7007
ضفلا7008 16,000 طفلا7008
ضفلا7009 18,000 طفلا7009