وضعیت بازار
ارزش معاملات سهام
ارزش معاملات اختیار
حجم معاملات اختیار
اطلاعات قیمت

کد تخفیف نوروزی "1403" خرید اشتراک سایت

@Optionbaaz

امروز ساعت 19 الی 21

مسیر رسیدن به سود مستمر
دوره آفلاین آموزش اختیارمعامله و فرمول نویسی
بیش از 15 ساعت ویدیوی آموزشی

مفاهیم پایه و کاربردی آپشن - استراتژی های سود آور برای مبتدیان و حرفه ها - آموزش گام به گام اختیار معامله - فرمول نویسی - فیلتر نویسی - دسترسی نامحدود - پشتیبانی و ..

اطلاعات دوره و ثبت نام

بیشترین ارزش معاملات اختیار معامله
روزانه
هفتگی
ماهیانه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
نزدیکترین سررسید دوره های معاملاتی
نماد روز تا سررسید
برترین دارایی های پایه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
دریافت و فعال سازی آنلاین کد بورسی و اختیار معامله
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

قراردادهای اختیار معامله (آپشن) نماد بانک صادرات ایران

تاریخ سررسید: 1403/03/23 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضصاد3036 1,300 طصاد3036
ضصاد3037 1,400 طصاد3037
ضصاد3038 1,500 طصاد3038
ضصاد3039 1,600 طصاد3039
ضصاد3040 1,700 طصاد3040
ضصاد3041 1,800 طصاد3041
ضصاد3042 1,900 طصاد3042
ضصاد3043 2,000 طصاد3043
ضصاد3044 2,200 طصاد3044
ضصاد3045 2,400 طصاد3045
ضصاد3046 2,600 طصاد3046
ضصاد3047 2,800 طصاد3047

تاریخ سررسید: 1403/01/26 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضصاد0100 1,267 طصاد0100
ضصاد0101 1,357 طصاد0101
ضصاد0102 1,448 طصاد0102
ضصاد0103 1,538 طصاد0103
ضصاد0104 1,629 طصاد0104
ضصاد0105 1,719 طصاد0105
ضصاد0106 1,810 طصاد0106
ضصاد0107 1,991 طصاد0107
ضصاد0108 2,172 طصاد0108
ضصاد0109 2,353 طصاد0109
ضصاد0110 2,534 طصاد0110
ضصاد0111 2,715 طصاد0111

تاریخ سررسید: 1402/11/11 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضصاد1132 1,445 طصاد1132
ضصاد1133 1,536 طصاد1133
ضصاد1134 1,626 طصاد1134
ضصاد1135 1,717 طصاد1135
ضصاد1136 1,807 طصاد1136
ضصاد1137 1,988 طصاد1137
ضصاد1138 2,169 طصاد1138
ضصاد1139 2,350 طصاد1139
ضصاد1140 2,531 طصاد1140
ضصاد1141 2,712 طصاد1141
ضصاد1142 2,938 طصاد1142
ضصاد1143 3,165 طصاد1143
ضصاد1144 3,391 طصاد1144
ضصاد1145 3,617 طصاد1145
ضصاد1146 1,267 طصاد1146
ضصاد1147 1,357 طصاد1147

تاریخ سررسید: 1402/09/12 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضصاد9000 1,500 طصاد9000
ضصاد9001 1,600 طصاد9001
ضصاد9002 1,700 طصاد9002
ضصاد9003 1,800 طصاد9003
ضصاد9004 1,900 طصاد9004
ضصاد9005 2,000 طصاد9005
ضصاد9006 2,200 طصاد9006
ضصاد9007 2,400 طصاد9007
ضصاد9008 2,600 طصاد9008
ضصاد9009 2,800 طصاد9009
ضصاد9010 3,000 طصاد9010
ضصاد9011 3,250 طصاد9011

تاریخ سررسید: 1402/07/12 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضصاد7000 1,597 طصاد7000
ضصاد7001 1,697 طصاد7001
ضصاد7002 1,797 طصاد7002
ضصاد7003 1,897 طصاد7003
ضصاد7004 1,997 طصاد7004
ضصاد7005 2,197 طصاد7005
ضصاد7006 2,397 طصاد7006
ضصاد7007 2,597 طصاد7007
ضصاد7008 2,797 طصاد7008
ضصاد7009 2,997 طصاد7009
ضصاد7010 3,247 طصاد7010
ضصاد7011 3,497 طصاد7011
ضصاد7012 3,747 طصاد7012
ضصاد7013 3,997 طصاد7013

تاریخ سررسید: 1402/03/17 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضصاد3019 1,300 طصاد3019
ضصاد3020 1,400 طصاد3020
ضصاد3021 1,500 طصاد3021
ضصاد3022 1,600 طصاد3022
ضصاد3023 1,700 طصاد3023
ضصاد3024 1,800 طصاد3024
ضصاد3025 1,900 طصاد3025
ضصاد3026 2,000 طصاد3026
ضصاد3027 2,200 طصاد3027
ضصاد3028 2,400 طصاد3028
ضصاد3029 2,600 طصاد3029
ضصاد3030 2,800 طصاد3030
ضصاد3031 3,000 طصاد3031
ضصاد3032 3,250 طصاد3032
ضصاد3033 3,500 طصاد3033
ضصاد3034 3,750 طصاد3034
ضصاد3035 4,000 طصاد3035

تاریخ سررسید: 1401/11/19 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضصاد1119 900 طصاد1119
ضصاد1120 1,000 طصاد1120
ضصاد1121 1,100 طصاد1121
ضصاد1122 1,200 طصاد1122
ضصاد1123 1,300 طصاد1123
ضصاد1124 1,400 طصاد1124
ضصاد1125 1,500 طصاد1125
ضصاد1126 1,600 طصاد1126
ضصاد1127 1,700 طصاد1127
ضصاد1128 1,800 طصاد1128
ضصاد1129 1,900 طصاد1129
ضصاد1130 2,000 طصاد1130
ضصاد1131 2,200 طصاد1131

تاریخ سررسید: 1401/08/11 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضصاد8040 1,598 طصاد8040
ضصاد8041 1,698 طصاد8041
ضصاد8042 1,798 طصاد8042
ضصاد8043 1,898 طصاد8043
ضصاد8044 1,998 طصاد8044
ضصاد8045 2,198 طصاد8045
ضصاد8046 2,398 طصاد8046
ضصاد8047 2,598 طصاد8047
ضصاد8048 2,798 طصاد8048
ضصاد8049 2,998 طصاد8049
ضصاد8050 3,248 طصاد8050
ضصاد8051 1,398 طصاد8051
ضصاد8052 1,498 طصاد8052
ضصاد8053 1,200 طصاد8053
ضصاد8054 1,300 طصاد8054

تاریخ سررسید: 1401/03/11 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضصاد3011 1,200 طصاد3011
ضصاد3012 1,400 طصاد3012
ضصاد3013 1,600 طصاد3013
ضصاد3014 1,800 طصاد3014
ضصاد3015 2,000 طصاد3015
ضصاد3016 2,500 طصاد3016
ضصاد3017 3,000 طصاد3017
ضصاد3018 3,500 طصاد3018

تاریخ سررسید: 1400/11/06 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضصاد1110 1,400 طصاد1110
ضصاد1111 1,600 طصاد1111
ضصاد1112 1,800 طصاد1112
ضصاد1113 2,000 طصاد1113
ضصاد1114 2,500 طصاد1114
ضصاد1115 3,000 طصاد1115
ضصاد1116 3,500 طصاد1116
ضصاد1117 4,000 طصاد1117
ضصاد1118 1,200 طصاد1118

تاریخ سررسید: 1400/08/12 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضصاد8030 1,589 طصاد8030
ضصاد8031 1,789 طصاد8031
ضصاد8032 1,989 طصاد8032
ضصاد8033 2,489 طصاد8033
ضصاد8034 2,989 طصاد8034
ضصاد8035 3,489 طصاد8035
ضصاد8036 3,989 طصاد8036
ضصاد8037 4,489 طصاد8037
ضصاد8038 1,189 طصاد8038
ضصاد8039 1,389 طصاد8039