وضعیت بازار
ارزش معاملات سهام
ارزش معاملات اختیار
حجم معاملات اختیار
اطلاعات قیمت
آکادمی آپشن باز
دوره آنلاین آموزش آپشن

آخرین مهلت ثبت نام

اطلاعات دوره و ثبت نام

بیشترین ارزش معاملات اختیار معامله
روزانه
هفتگی
ماهیانه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
نزدیکترین سررسید دوره های معاملاتی
نماد روز تا سررسید
برترین دارایی های پایه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
مقالات آموزشی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

قراردادهای اختیار معامله (آپشن) نماد صندوق س پتروشیمی آگاه

تاریخ سررسید: 1402/11/15 - 55 روز تا اعمال

تاریخ سررسید: 1402/07/26 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضترو7000 7,000 طترو7000
ضترو7001 7,500 طترو7001
ضترو7002 8,000 طترو7002
ضترو7003 9,000 طترو7003
ضترو7004 10,000 طترو7004
ضترو7005 11,000 طترو7005
ضترو7006 12,000 طترو7006
ضترو7007 13,000 طترو7007
ضترو7008 14,000 طترو7008
ضترو7009 15,000 طترو7009
ضترو7010 16,000 طترو7010
ضترو7011 18,000 طترو7011

تاریخ سررسید: 1402/04/14 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضترو4000 7,000 طترو4000
ضترو4001 7,500 طترو4001
ضترو4002 8,000 طترو4002
ضترو4003 9,000 طترو4003
ضترو4004 10,000 طترو4004
ضترو4005 11,000 طترو4005
ضترو4006 12,000 طترو4006
ضترو4007 13,000 طترو4007
ضترو4008 14,000 طترو4008
ضترو4009 15,000 طترو4009
ضترو4010 16,000 طترو4010
ضترو4011 18,000 طترو4011
ضترو4012 20,000 طترو4012