در تایم معاملات برخی ابزارها و داده ها فقط توسط کاربرانی که مشترک سایت هستند قابل دسترس می باشد.

زنجیره قراردادها

زنجیره قرارداد اختیار معامله (به انگلیسی Option Chain) لیستی‌ست از کلیه قراردادهای موجود با سررسید یکسان برای یک دارایی پایه که قرارداد اختیار خرید (Call) و اختیار فروش (Put) با قیمت اعمال یکسان را در یک سطر در کنار هم نمایش می‌دهد. زنجیره آپشن به منظور رصد یکجای قراردادهای یک دارایی پایه و اجرای استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌شود .

dailysliderCurVal
آخرین قیمت
قیمت پایانی
ارزش معاملات
حجم معاملات
میانگین حجم ماه
تلاطم تاریخی
میانگین وزنی تلاطم ضمنی
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
حقیقی
حقوقی

قرارداد اختیار

آخرین قیمت قیمت اعمال نقطه سر به سر
قیمت پایانی ارزش معاملات حجم معاملات
بلک شولز HV تعداد معاملات اندازه قرارداد
بلک شولز W_IV وضعیت مالی تاریخ سررسید
IV روز مانده
وجه تضمین اولیه وجه تضمین لازم حداقل وجه تضمین
ارزش ذاتی ارزش زمانی % شکاف
دلتا اهرم موقعیت باز
گاما وگا تتا
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
حقیقی
حقوقی