وضعیت بازار
ارزش معاملات سهام
ارزش معاملات اختیار
حجم معاملات اختیار
اطلاعات قیمت
ورژن سایت
2.9

پانزدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه

باکس معرفی واطلاع رسانی خدمات شرکت کنندگان در نمایشگاه با تخفیف ویژه

جهت کسب اطلاعات بیشتر و رزور باکس کلیک کنید
هر آنچه که یک معامله‌گر آپشن نیاز دارد
آپشن باز خدمات و ابزارهای مورد نیاز معامله گران و علاقمندان به بازار آپشن جهت تحلیل و بررسی قرارداد های اختیار معامله در بورس اوراق بهادر تهران را ارائه می دهد.
بیشترین ارزش معاملات اختیار معامله
روزانه
هفتگی
ماهیانه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
نزدیکترین سررسید دوره های معاملاتی
نماد روز تا سررسید
برترین دارایی های پایه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
مقالات آموزشی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

قراردادهای اختیار معامله (آپشن) نماد ایران‌ خودرو

تاریخ سررسید: 1402/08/03 - 145 روز تا اعمال

تاریخ سررسید: 1402/03/03 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضخود3061 1,600 طخود3061
ضخود3062 1,700 طخود3062
ضخود3063 1,800 طخود3063
ضخود3064 1,900 طخود3064
ضخود3065 2,000 طخود3065
ضخود3066 2,200 طخود3066
ضخود3067 2,400 طخود3067
ضخود3068 2,600 طخود3068
ضخود3069 2,800 طخود3069
ضخود3070 3,000 طخود3070
ضخود3071 3,250 طخود3071
ضخود3072 3,500 طخود3072
ضخود3073 3,750 طخود3073
ضخود3074 4,000 طخود3074
ضخود3075 4,500 طخود3075
ضخود3076 5,000 طخود3076

تاریخ سررسید: 1402/02/13 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضخود2023 1,600 طخود2023
ضخود2024 1,700 طخود2024
ضخود2025 1,800 طخود2025
ضخود2026 1,900 طخود2026
ضخود2027 2,000 طخود2027
ضخود2028 2,200 طخود2028
ضخود2029 2,400 طخود2029
ضخود2030 2,600 طخود2030
ضخود2031 2,800 طخود2031
ضخود2032 3,000 طخود2032
ضخود2033 3,250 طخود2033
ضخود2034 3,500 طخود2034
ضخود2035 3,750 طخود2035
ضخود2036 4,000 طخود2036
ضخود2038 5,000 طخود2038

تاریخ سررسید: 1402/01/09 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضخود0100 1,600 طخود0100
ضخود0101 1,700 طخود0101
ضخود0102 1,800 طخود0102
ضخود0103 1,900 طخود0103
ضخود0104 2,000 طخود0104
ضخود0105 2,200 طخود0105
ضخود0106 2,400 طخود0106
ضخود0107 2,600 طخود0107
ضخود0108 2,800 طخود0108
ضخود0109 3,000 طخود0109
ضخود0110 3,250 طخود0110
ضخود0111 3,500 طخود0111
ضخود0112 3,750 طخود0112
ضخود0113 4,000 طخود0113

تاریخ سررسید: 1401/12/03 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضخود1200 1,500 طخود1200
ضخود1201 1,600 طخود1201
ضخود1202 1,700 طخود1202
ضخود1203 1,800 طخود1203
ضخود1204 1,900 طخود1204
ضخود1205 2,000 طخود1205
ضخود1206 2,200 طخود1206
ضخود1207 2,400 طخود1207
ضخود1208 2,600 طخود1208
ضخود1209 2,800 طخود1209
ضخود1210 3,000 طخود1210
ضخود1211 3,250 طخود1211
ضخود1212 3,500 طخود1212
ضخود1213 3,750 طخود1213
ضخود1214 4,000 طخود1214

تاریخ سررسید: 1401/11/12 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضخود1100 1,400 طخود1100
ضخود1101 1,500 طخود1101
ضخود1102 1,600 طخود1102
ضخود1103 1,700 طخود1103
ضخود1104 1,800 طخود1104
ضخود1105 1,900 طخود1105
ضخود1106 2,000 طخود1106
ضخود1107 2,200 طخود1107
ضخود1108 2,400 طخود1108
ضخود1109 2,600 طخود1109
ضخود1110 2,800 طخود1110
ضخود1111 3,000 طخود1111
ضخود1112 3,250 طخود1112
ضخود1113 3,500 طخود1113
ضخود1114 3,750 طخود1114
ضخود1115 4,000 طخود1115

تاریخ سررسید: 1401/10/07 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضخود1057 1,400 طخود1057
ضخود1058 1,500 طخود1058
ضخود1059 1,600 طخود1059
ضخود1060 1,700 طخود1060
ضخود1061 1,800 طخود1061
ضخود1062 1,900 طخود1062
ضخود1063 2,000 طخود1063
ضخود1064 2,200 طخود1064
ضخود1065 2,400 طخود1065
ضخود1066 2,600 طخود1066
ضخود1067 2,800 طخود1067
ضخود1068 3,000 طخود1068

تاریخ سررسید: 1401/09/02 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضخود9000 1,500 طخود9000
ضخود9001 1,600 طخود9001
ضخود9002 1,700 طخود9002
ضخود9003 1,800 طخود9003
ضخود9004 1,900 طخود9004
ضخود9005 2,000 طخود9005
ضخود9006 2,200 طخود9006
ضخود9007 2,400 طخود9007
ضخود9008 2,600 طخود9008
ضخود9009 2,800 طخود9009
ضخود9010 3,000 طخود9010
ضخود9011 3,250 طخود9011

تاریخ سررسید: 1401/08/04 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضخود8006 1,600 طخود8006
ضخود8007 1,700 طخود8007
ضخود8008 1,800 طخود8008
ضخود8009 1,900 طخود8009
ضخود8010 2,000 طخود8010
ضخود8011 2,200 طخود8011
ضخود8012 2,400 طخود8012
ضخود8013 2,600 طخود8013
ضخود8014 2,800 طخود8014
ضخود8015 3,000 طخود8015
ضخود8016 3,250 طخود8016
ضخود8017 1,500 طخود8017

تاریخ سررسید: 1401/07/12 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضخود7081 1,300 طخود7081
ضخود7082 1,400 طخود7082
ضخود7083 1,500 طخود7083
ضخود7084 1,600 طخود7084
ضخود7085 1,700 طخود7085
ضخود7086 1,800 طخود7086
ضخود7087 1,900 طخود7087
ضخود7088 2,000 طخود7088
ضخود7089 2,200 طخود7089
ضخود7090 2,400 طخود7090
ضخود7091 2,600 طخود7091

تاریخ سررسید: 1401/06/02 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضخود6000 1,500 طخود6000
ضخود6001 1,600 طخود6001
ضخود6002 1,700 طخود6002
ضخود6003 1,800 طخود6003
ضخود6004 1,900 طخود6004
ضخود6005 2,000 طخود6005
ضخود6006 2,200 طخود6006
ضخود6007 2,400 طخود6007
ضخود6008 2,600 طخود6008
ضخود6009 2,800 طخود6009
ضخود6010 3,000 طخود6010
ضخود6011 3,250 طخود6011

تاریخ سررسید: 1401/05/12 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضخود5000 1,700 طخود5000
ضخود5001 1,800 طخود5001
ضخود5002 1,900 طخود5002
ضخود5003 2,000 طخود5003
ضخود5004 2,200 طخود5004
ضخود5005 2,400 طخود5005
ضخود5006 2,600 طخود5006
ضخود5007 2,800 طخود5007
ضخود5008 3,000 طخود5008
ضخود5009 3,250 طخود5009
ضخود5010 3,500 طخود5010
ضخود5011 1,600 طخود5011

تاریخ سررسید: 1401/04/08 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضخود4009 1,800 طخود4009
ضخود4010 1,900 طخود4010
ضخود4011 2,000 طخود4011
ضخود4012 2,200 طخود4012
ضخود4013 2,400 طخود4013
ضخود4014 2,600 طخود4014
ضخود4015 2,800 طخود4015
ضخود4016 3,000 طخود4016
ضخود4017 3,250 طخود4017
ضخود4018 3,500 طخود4018
ضخود4019 1,500 طخود4019
ضخود4020 1,700 طخود4020

تاریخ سررسید: 1401/03/04 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضخود3053 1,200 طخود3053
ضخود3054 1,400 طخود3054
ضخود3055 1,600 طخود3055
ضخود3056 1,800 طخود3056
ضخود3057 2,000 طخود3057
ضخود3058 2,500 طخود3058
ضخود3059 3,000 طخود3059
ضخود3060 3,500 طخود3060

تاریخ سررسید: 1401/02/07 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضخود2015 1,400 طخود2015
ضخود2016 1,600 طخود2016
ضخود2017 1,800 طخود2017
ضخود2018 2,000 طخود2018
ضخود2019 2,500 طخود2019
ضخود2020 3,000 طخود2020
ضخود2021 3,500 طخود2021
ضخود2022 4,000 طخود2022

تاریخ سررسید: 1400/10/08 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضخود1049 1,400 طخود1049
ضخود1050 1,600 طخود1050
ضخود1051 1,800 طخود1051
ضخود1052 2,000 طخود1052
ضخود1053 2,500 طخود1053
ضخود1054 3,000 طخود1054
ضخود1055 3,500 طخود1055
ضخود1056 4,000 طخود1056

تاریخ سررسید: 1400/07/07 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضخود7072 1,400 طخود7072
ضخود7073 1,600 طخود7073
ضخود7074 1,800 طخود7074
ضخود7075 2,000 طخود7075
ضخود7076 2,500 طخود7076
ضخود7077 3,000 طخود7077
ضخود7078 3,500 طخود7078
ضخود7079 4,000 طخود7079
ضخود7080 4,500 طخود7080