زنجیره قراردادها

زنجیره قرارداد اختیار معامله (به انگلیسی Option Chain) لیستی‌ست از کلیه قراردادهای موجود با سررسید یکسان برای یک دارایی پایه که قرارداد اختیار خرید (Call) و اختیار فروش (Put) با قیمت اعمال یکسان را در یک سطر در کنار هم نمایش می‌دهد. زنجیره آپشن به منظور رصد یکجای قراردادهای یک دارایی پایه و اجرای استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌شود .

dailysliderCurVal
آخرین قیمت
قیمت پایانی
ارزش معاملات
حجم معاملات
NAV
میانگین حجم ماه
تلاطم تاریخی
میانگین وزنی تلاطم ضمنی
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
حقیقی
حقوقی

قرارداد اختیار

آخرین قیمت قیمت اعمال نقطه سر به سر
قیمت پایانی ارزش معاملات حجم معاملات
آخرین معامله تعداد معاملات میانگین حجم ماه
بلک شولز HV وضعیت مالی تاریخ سررسید
بلک شولز W_IV_SE اندازه قرارداد روز مانده
بلک شولز W_IV ارزش ذاتی ارزش زمانی
IV وجه تضمین حداقل وجه تضمین
دلتا اهرم موقعیت باز
گاما وگا تتا
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0
حقیقی
حقوقی
بر روی سطر مورد نظر با توجه به تاریخ سررسید زنجیره کلیک کنید