وضعیت بازار
ارزش معاملات سهام
ارزش معاملات اختیار
حجم معاملات اختیار
اطلاعات قیمت
آکادمی آپشن باز
دوره آنلاین آموزش آپشن

آخرین مهلت ثبت نام

اطلاعات دوره و ثبت نام

بیشترین ارزش معاملات اختیار معامله
روزانه
هفتگی
ماهیانه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
نزدیکترین سررسید دوره های معاملاتی
نماد روز تا سررسید
برترین دارایی های پایه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
مقالات آموزشی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

قراردادهای اختیار معامله (آپشن) نماد گروه دارویی برکت

تاریخ سررسید: 1402/08/14 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضبرک8000 5,000 طبرک8000
ضبرک8001 5,500 طبرک8001
ضبرک8002 6,000 طبرک8002
ضبرک8003 6,500 طبرک8003
ضبرک8004 7,000 طبرک8004
ضبرک8005 7,500 طبرک8005
ضبرک8006 8,000 طبرک8006
ضبرک8007 9,000 طبرک8007
ضبرک8008 10,000 طبرک8008
ضبرک8009 11,000 طبرک8009
ضبرک8010 12,000 طبرک8010

تاریخ سررسید: 1402/06/08 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضبرک6000 6,631 طبرک6000
ضبرک6001 7,089 طبرک6001
ضبرک6002 8,006 طبرک6002
ضبرک6003 8,923 طبرک6003
ضبرک6004 9,839 طبرک6004
ضبرک6005 10,756 طبرک6005
ضبرک6006 11,672 طبرک6006
ضبرک6007 12,589 طبرک6007
ضبرک6008 13,505 طبرک6008
ضبرک6009 15,338 طبرک6009
ضبرک6010 17,171 طبرک6010
ضبرک6011 5,500 طبرک6011
ضبرک6012 6,000 طبرک6012