وضعیت بازار
ارزش معاملات سهام
ارزش معاملات اختیار
حجم معاملات اختیار
اطلاعات قیمت
هر آنچه که یک معامله‌گر آپشن نیاز دارد

احساسات را کنار بگذارید

با ریاضی و احتمالات معامله کنید
آپشن باز خدمات و ابزارهای مورد نیاز معامله گران و علاقمندان به بازار آپشن جهت تحلیل و بررسی قرارداد های اختیار معامله در بورس اوراق بهادر تهران را ارائه می دهد.
آکادمی آپشن باز

ثبت نام دوره پیشرفته آموزش اختیار معامله

اطلاعات دوره و ثبت نام

بیشترین ارزش معاملات اختیار معامله
روزانه
هفتگی
ماهیانه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
نزدیکترین سررسید دوره های معاملاتی
نماد روز تا سررسید
برترین دارایی های پایه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
مقالات آموزشی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

قراردادهای اختیار معامله (آپشن) نماد پارس‌ خودرو

تاریخ سررسید: 1402/06/21 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضخپارس600 1,200 طخپارس600
ضخپارس601 1,300 طخپارس601
ضخپارس602 1,400 طخپارس602
ضخپارس603 1,500 طخپارس603
ضخپارس604 1,600 طخپارس604
ضخپارس605 1,700 طخپارس605
ضخپارس606 1,800 طخپارس606
ضخپارس607 1,900 طخپارس607
ضخپارس608 2,000 طخپارس608
ضخپارس609 2,200 طخپارس609
ضخپارس610 2,400 طخپارس610
ضخپارس611 2,600 طخپارس611
ضخپارس612 2,800 طخپارس612
ضخپارس613 3,000 طخپارس613

تاریخ سررسید: 1402/03/21 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضخپارس300 1,200 طخپارس300
ضخپارس301 1,300 طخپارس301
ضخپارس302 1,400 طخپارس302
ضخپارس303 1,500 طخپارس303
ضخپارس304 1,600 طخپارس304
ضخپارس305 1,700 طخپارس305
ضخپارس306 1,800 طخپارس306
ضخپارس307 1,900 طخپارس307
ضخپارس308 2,000 طخپارس308
ضخپارس309 2,200 طخپارس309
ضخپارس310 2,400 طخپارس310
ضخپارس311 2,600 طخپارس311
ضخپارس312 2,800 طخپارس312
ضخپارس313 3,000 طخپارس313