وضعیت بازار
ارزش معاملات سهام
ارزش معاملات اختیار
حجم معاملات اختیار
اطلاعات قیمت
ورژن سایت
2.9
هر آنچه که یک معامله‌گر آپشن نیاز دارد
آپشن باز خدمات و ابزارهای مورد نیاز معامله گران و علاقمندان به بازار آپشن جهت تحلیل و بررسی قرارداد های اختیار معامله در بورس اوراق بهادر تهران را ارائه می دهد.
بیشترین ارزش معاملات اختیار معامله
روزانه
هفتگی
ماهیانه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
نزدیکترین سررسید دوره های معاملاتی
نماد روز تا سررسید
برترین دارایی های پایه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
مقالات آموزشی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

قراردادهای اختیار معامله (آپشن) نماد پالایش نفت بندرعباس

تاریخ سررسید: 1401/11/24 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضبدر1169 4,500 طبدر1169
ضبدر1170 5,000 طبدر1170
ضبدر1171 5,500 طبدر1171
ضبدر1172 6,000 طبدر1172
ضبدر1173 6,500 طبدر1173
ضبدر1174 7,000 طبدر1174
ضبدر1175 7,500 طبدر1175
ضبدر1176 8,000 طبدر1176
ضبدر1177 9,000 طبدر1177
ضبدر1178 10,000 طبدر1178
ضبدر1179 11,000 طبدر1179
ضبدر1180 12,000 طبدر1180
ضبدر1181 13,000 طبدر1181

تاریخ سررسید: 1401/07/27 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضبدر7000 5,150 طبدر7000
ضبدر7001 5,650 طبدر7001
ضبدر7002 6,150 طبدر7002
ضبدر7003 6,650 طبدر7003
ضبدر7004 7,650 طبدر7004
ضبدر7005 8,650 طبدر7005
ضبدر7006 9,650 طبدر7006
ضبدر7007 10,650 طبدر7007
ضبدر7008 11,650 طبدر7008
ضبدر7009 12,650 طبدر7009
ضبدر7010 13,650 طبدر7010

تاریخ سررسید: 1401/03/29 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضبدر3009 4,000 طبدر3009
ضبدر3010 4,500 طبدر3010
ضبدر3011 5,000 طبدر3011
ضبدر3012 6,000 طبدر3012
ضبدر3013 7,000 طبدر3013
ضبدر3014 8,000 طبدر3014
ضبدر3015 9,000 طبدر3015
ضبدر3016 10,000 طبدر3016
ضبدر3017 12,000 طبدر3017

تاریخ سررسید: 1400/11/13 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضبدر1161 4,500 طبدر1161
ضبدر1162 5,000 طبدر1162
ضبدر1163 6,000 طبدر1163
ضبدر1164 7,000 طبدر1164
ضبدر1165 8,000 طبدر1165
ضبدر1166 9,000 طبدر1166
ضبدر1167 10,000 طبدر1167
ضبدر1168 12,000 طبدر1168

تاریخ سررسید: 1400/08/30 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضبدر8073 2,167 طبدر8073
ضبدر8074 2,595 طبدر8074
ضبدر8075 3,021 طبدر8075
ضبدر8076 3,448 طبدر8076
ضبدر8077 4,302 طبدر8077
ضبدر8078 5,157 طبدر8078
ضبدر8079 6,011 طبدر8079
ضبدر8080 6,865 طبدر8080
ضبدر8081 8,000 طبدر8081
ضبدر8082 9,000 طبدر8082