وضعیت بازار
ارزش معاملات سهام
ارزش معاملات اختیار
حجم معاملات اختیار
اطلاعات قیمت

کد تخفیف نوروزی "1403" خرید اشتراک سایت

@Optionbaaz

امروز ساعت 19 الی 21

مسیر رسیدن به سود مستمر
دوره آفلاین آموزش اختیارمعامله و فرمول نویسی
بیش از 15 ساعت ویدیوی آموزشی

مفاهیم پایه و کاربردی آپشن - استراتژی های سود آور برای مبتدیان و حرفه ها - آموزش گام به گام اختیار معامله - فرمول نویسی - فیلتر نویسی - دسترسی نامحدود - پشتیبانی و ..

اطلاعات دوره و ثبت نام

بیشترین ارزش معاملات اختیار معامله
روزانه
هفتگی
ماهیانه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
نزدیکترین سررسید دوره های معاملاتی
نماد روز تا سررسید
برترین دارایی های پایه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
دریافت و فعال سازی آنلاین کد بورسی و اختیار معامله
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

قراردادهای اختیار معامله (آپشن) نماد سرمایه گذاری تامین اجتماعی

تاریخ سررسید: 1403/04/13 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضستا4012 700 طستا4012
ضستا4013 800 طستا4013
ضستا4014 900 طستا4014
ضستا4015 1,000 طستا4015
ضستا4016 1,100 طستا4016
ضستا4017 1,200 طستا4017
ضستا4018 1,300 طستا4018
ضستا4019 1,400 طستا4019
ضستا4020 1,500 طستا4020
ضستا4021 1,600 طستا4021
ضستا4022 1,700 طستا4022

تاریخ سررسید: 1403/03/09 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضستا3013 800 طستا3013
ضستا3014 900 طستا3014
ضستا3015 1,000 طستا3015
ضستا3016 1,100 طستا3016
ضستا3017 1,200 طستا3017
ضستا3018 1,300 طستا3018
ضستا3019 1,400 طستا3019
ضستا3020 1,500 طستا3020
ضستا3021 1,600 طستا3021
ضستا3022 1,700 طستا3022
ضستا3023 1,800 طستا3023

تاریخ سررسید: 1403/02/12 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضستا2022 800 طستا2022
ضستا2023 900 طستا2023
ضستا2024 1,000 طستا2024
ضستا2025 1,100 طستا2025
ضستا2026 1,200 طستا2026
ضستا2027 1,300 طستا2027
ضستا2028 1,400 طستا2028
ضستا2029 1,500 طستا2029
ضستا2030 1,600 طستا2030
ضستا2031 1,700 طستا2031
ضستا2032 1,800 طستا2032
ضستا2033 1,900 طستا2033

تاریخ سررسید: 1403/01/08 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضستا0109 900 طستا0109
ضستا0110 1,000 طستا0110
ضستا0111 1,100 طستا0111
ضستا0112 1,200 طستا0112
ضستا0113 1,300 طستا0113
ضستا0114 1,400 طستا0114
ضستا0115 1,500 طستا0115
ضستا0116 1,600 طستا0116
ضستا0117 1,700 طستا0117
ضستا0118 1,800 طستا0118
ضستا0119 1,900 طستا0119

تاریخ سررسید: 1402/12/09 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضستا1209 512 طستا1209
ضستا1210 612 طستا1210
ضستا1211 712 طستا1211
ضستا1212 812 طستا1212
ضستا1213 912 طستا1213
ضستا1214 1,012 طستا1214
ضستا1215 1,112 طستا1215
ضستا1216 1,212 طستا1216
ضستا1217 1,312 طستا1217
ضستا1218 1,412 طستا1218
ضستا1219 1,512 طستا1219
ضستا1220 1,612 طستا1220

تاریخ سررسید: 1402/11/11 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضستا1109 800 طستا1109
ضستا1110 900 طستا1110
ضستا1111 1,000 طستا1111
ضستا1112 1,100 طستا1112
ضستا1113 1,200 طستا1113
ضستا1114 1,300 طستا1114
ضستا1115 1,400 طستا1115
ضستا1116 1,500 طستا1116
ضستا1117 1,600 طستا1117
ضستا1118 1,700 طستا1118
ضستا1119 1,800 طستا1119

تاریخ سررسید: 1402/10/13 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضستا1020 712 طستا1020
ضستا1021 812 طستا1021
ضستا1022 912 طستا1022
ضستا1023 1,012 طستا1023
ضستا1024 1,112 طستا1024
ضستا1025 1,212 طستا1025
ضستا1026 1,312 طستا1026
ضستا1027 1,412 طستا1027
ضستا1028 1,512 طستا1028
ضستا1029 1,612 طستا1029
ضستا1030 1,712 طستا1030

تاریخ سررسید: 1402/09/15 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضستا9011 712 طستا9011
ضستا9012 812 طستا9012
ضستا9013 912 طستا9013
ضستا9014 1,012 طستا9014
ضستا9015 1,112 طستا9015
ضستا9016 1,212 طستا9016
ضستا9017 1,312 طستا9017
ضستا9018 1,412 طستا9018
ضستا9019 1,512 طستا9019
ضستا9020 1,612 طستا9020
ضستا9021 1,712 طستا9021

تاریخ سررسید: 1402/08/03 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضستا8011 612 طستا8011
ضستا8012 712 طستا8012
ضستا8013 812 طستا8013
ضستا8014 912 طستا8014
ضستا8015 1,012 طستا8015
ضستا8016 1,112 طستا8016
ضستا8017 1,212 طستا8017
ضستا8018 1,312 طستا8018
ضستا8019 1,412 طستا8019
ضستا8020 1,512 طستا8020
ضستا8021 1,612 طستا8021

تاریخ سررسید: 1402/07/12 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضستا7010 900 طستا7010
ضستا7011 1,000 طستا7011
ضستا7012 1,100 طستا7012
ضستا7013 1,200 طستا7013
ضستا7014 1,300 طستا7014
ضستا7015 1,400 طستا7015
ضستا7016 1,500 طستا7016
ضستا7017 1,600 طستا7017
ضستا7018 1,700 طستا7018
ضستا7019 1,800 طستا7019
ضستا7020 1,900 طستا7020
ضستا7021 2,000 طستا7021

تاریخ سررسید: 1402/06/08 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضستا6000 465 طستا6000
ضستا6001 565 طستا6001
ضستا6002 665 طستا6002
ضستا6003 765 طستا6003
ضستا6004 865 طستا6004
ضستا6005 965 طستا6005
ضستا6006 1,065 طستا6006
ضستا6007 1,165 طستا6007
ضستا6008 1,265 طستا6008
ضستا6009 1,365 طستا6009
ضستا6010 1,465 طستا6010
ضستا6011 1,500 طستا6011
ضستا6012 1,600 طستا6012
ضستا6013 1,700 طستا6013
ضستا6014 1,800 طستا6014

تاریخ سررسید: 1402/05/11 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضستا5000 1,100 طستا5000
ضستا5001 1,200 طستا5001
ضستا5002 1,300 طستا5002
ضستا5003 1,400 طستا5003
ضستا5004 1,500 طستا5004
ضستا5005 1,600 طستا5005
ضستا5006 1,700 طستا5006
ضستا5007 1,800 طستا5007
ضستا5008 1,900 طستا5008
ضستا5009 2,000 طستا5009
ضستا5010 2,200 طستا5010
ضستا5011 2,400 طستا5011
ضستا5012 900 طستا5012
ضستا5013 1,000 طستا5013

تاریخ سررسید: 1402/04/14 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضستا4000 900 طستا4000
ضستا4001 1,000 طستا4001
ضستا4002 1,100 طستا4002
ضستا4003 1,200 طستا4003
ضستا4004 1,300 طستا4004
ضستا4005 1,400 طستا4005
ضستا4006 1,500 طستا4006
ضستا4007 1,600 طستا4007
ضستا4008 1,700 طستا4008
ضستا4009 1,800 طستا4009
ضستا4010 1,900 طستا4010
ضستا4011 2,000 طستا4011

تاریخ سررسید: 1402/03/17 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضستا3000 600 طستا3000
ضستا3001 700 طستا3001
ضستا3002 800 طستا3002
ضستا3003 900 طستا3003
ضستا3004 1,000 طستا3004
ضستا3005 1,100 طستا3005
ضستا3006 1,200 طستا3006
ضستا3007 1,300 طستا3007
ضستا3008 1,400 طستا3008
ضستا3009 1,500 طستا3009
ضستا3010 1,600 طستا3010
ضستا3011 1,700 طستا3011
ضستا3012 1,800 طستا3012

تاریخ سررسید: 1402/02/13 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضستا2009 600 طستا2009
ضستا2010 700 طستا2010
ضستا2011 800 طستا2011
ضستا2012 900 طستا2012
ضستا2013 1,000 طستا2013
ضستا2014 1,100 طستا2014
ضستا2015 1,200 طستا2015
ضستا2016 1,300 طستا2016
ضستا2017 1,400 طستا2017
ضستا2018 1,500 طستا2018
ضستا2019 1,600 طستا2019
ضستا2020 1,700 طستا2020
ضستا2021 1,800 طستا2021

تاریخ سررسید: 1402/01/09 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضستا0100 600 طستا0100
ضستا0101 700 طستا0101
ضستا0102 800 طستا0102
ضستا0103 900 طستا0103
ضستا0104 1,000 طستا0104
ضستا0105 1,100 طستا0105
ضستا0106 1,200 طستا0106
ضستا0107 1,300 طستا0107
ضستا0108 1,400 طستا0108

تاریخ سررسید: 1401/12/03 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضستا1200 500 طستا1200
ضستا1201 600 طستا1201
ضستا1202 700 طستا1202
ضستا1203 800 طستا1203
ضستا1204 900 طستا1204
ضستا1205 1,000 طستا1205
ضستا1206 1,100 طستا1206
ضستا1207 1,200 طستا1207
ضستا1208 1,300 طستا1208

تاریخ سررسید: 1401/11/05 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضستا1100 500 طستا1100
ضستا1101 600 طستا1101
ضستا1102 700 طستا1102
ضستا1103 800 طستا1103
ضستا1104 900 طستا1104
ضستا1105 1,000 طستا1105
ضستا1106 1,100 طستا1106
ضستا1107 1,200 طستا1107
ضستا1108 1,300 طستا1108

تاریخ سررسید: 1401/10/07 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضستا1009 465 طستا1009
ضستا1010 565 طستا1010
ضستا1011 665 طستا1011
ضستا1012 765 طستا1012
ضستا1013 865 طستا1013
ضستا1014 965 طستا1014
ضستا1015 1,065 طستا1015
ضستا1016 1,165 طستا1016
ضستا1017 1,265 طستا1017
ضستا1018 1,365 طستا1018
ضستا1019 1,465 طستا1019

تاریخ سررسید: 1401/09/02 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضستا9000 465 طستا9000
ضستا9001 565 طستا9001
ضستا9002 665 طستا9002
ضستا9003 765 طستا9003
ضستا9004 865 طستا9004
ضستا9005 965 طستا9005
ضستا9006 1,065 طستا9006
ضستا9007 1,165 طستا9007
ضستا9008 1,265 طستا9008
ضستا9009 1,365 طستا9009
ضستا9010 1,465 طستا9010

تاریخ سررسید: 1401/08/11 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضستا8000 465 طستا8000
ضستا8001 565 طستا8001
ضستا8002 665 طستا8002
ضستا8003 765 طستا8003
ضستا8004 1,000 طستا8004
ضستا8005 965 طستا8005
ضستا8006 1,065 طستا8006
ضستا8007 1,165 طستا8007
ضستا8008 1,265 طستا8008
ضستا8009 1,365 طستا8009
ضستا8010 1,465 طستا8010

تاریخ سررسید: 1401/07/17 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضستا7000 700 طستا7000
ضستا7001 800 طستا7001
ضستا7002 900 طستا7002
ضستا7003 1,000 طستا7003
ضستا7004 1,100 طستا7004
ضستا7005 1,200 طستا7005
ضستا7006 1,300 طستا7006
ضستا7007 1,400 طستا7007
ضستا7008 1,500 طستا7008
ضستا7009 1,600 طستا7009

تاریخ سررسید: 1401/02/12 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضستا2000 600 طستا2000
ضستا2001 800 طستا2001
ضستا2002 1,000 طستا2002
ضستا2003 1,200 طستا2003
ضستا2004 1,400 طستا2004
ضستا2005 1,600 طستا2005
ضستا2006 1,800 طستا2006
ضستا2007 18,000 طستا2007
ضستا2008 20,000 طستا2008

تاریخ سررسید: 1400/10/29 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضستا1000 7,000 طستا1000
ضستا1001 8,000 طستا1001
ضستا1002 9,000 طستا1002
ضستا1003 10,000 طستا1003
ضستا1004 12,000 طستا1004
ضستا1005 14,000 طستا1005
ضستا1006 16,000 طستا1006
ضستا1007 18,000 طستا1007
ضستا1008 20,000 طستا1008