وضعیت بازار
ارزش معاملات سهام
ارزش معاملات اختیار
حجم معاملات اختیار
اطلاعات قیمت
آکادمی آپشن باز
دوره آنلاین آموزش آپشن

آخرین مهلت ثبت نام

اطلاعات دوره و ثبت نام

بیشترین ارزش معاملات اختیار معامله
روزانه
هفتگی
ماهیانه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
نزدیکترین سررسید دوره های معاملاتی
نماد روز تا سررسید
برترین دارایی های پایه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
مقالات آموزشی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

قراردادهای اختیار معامله (آپشن) نماد صندوق شاخص30 شرکت فیروزه- سهام

تاریخ سررسید: 1402/12/16 - 86 روز تا اعمال

تاریخ سررسید: 1402/04/14 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضروز4000 13,000 طروز4000
ضروز4001 14,000 طروز4001
ضروز4002 15,000 طروز4002
ضروز4003 16,000 طروز4003
ضروز4004 18,000 طروز4004
ضروز4005 20,000 طروز4005
ضروز4006 22,000 طروز4006
ضروز4007 24,000 طروز4007
ضروز4008 26,000 طروز4008
ضروز4009 28,000 طروز4009
ضروز4010 30,000 طروز4010
ضروز4011 34,000 طروز4011
ضروز4012 38,000 طروز4012
ضروز4013 42,000 طروز4013
ضروز4014 46,000 طروز4014