وضعیت بازار
ارزش معاملات سهام
ارزش معاملات اختیار
حجم معاملات اختیار
اطلاعات قیمت
هر آنچه که یک معامله‌گر آپشن نیاز دارد

احساسات را کنار بگذارید

با ریاضی و احتمالات معامله کنید
آپشن باز خدمات و ابزارهای مورد نیاز معامله گران و علاقمندان به بازار آپشن جهت تحلیل و بررسی قرارداد های اختیار معامله در بورس اوراق بهادر تهران را ارائه می دهد.
آکادمی آپشن باز

ثبت نام دوره پیشرفته آموزش اختیار معامله

اطلاعات دوره و ثبت نام

بیشترین ارزش معاملات اختیار معامله
روزانه
هفتگی
ماهیانه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
نزدیکترین سررسید دوره های معاملاتی
نماد روز تا سررسید
برترین دارایی های پایه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
مقالات آموزشی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

قراردادهای اختیار معامله (آپشن) نماد بانک تجارت

تاریخ سررسید: 1402/06/14 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضجار6000 1,442 طجار6000
ضجار6001 1,542 طجار6001
ضجار6002 1,642 طجار6002
ضجار6003 1,742 طجار6003
ضجار6004 1,842 طجار6004
ضجار6005 1,942 طجار6005
ضجار6006 2,142 طجار6006
ضجار6007 2,342 طجار6007
ضجار6008 2,542 طجار6008
ضجار6009 2,742 طجار6009
ضجار6010 2,942 طجار6010
ضجار6011 3,192 طجار6011
ضجار6012 3,442 طجار6012
ضجار6013 3,692 طجار6013

تاریخ سررسید: 1402/02/20 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضجار2017 1,000 طجار2017
ضجار2018 1,100 طجار2018
ضجار2019 1,200 طجار2019
ضجار2020 1,300 طجار2020
ضجار2021 1,400 طجار2021
ضجار2022 1,500 طجار2022
ضجار2023 1,600 طجار2023
ضجار2024 1,700 طجار2024
ضجار2025 1,800 طجار2025
ضجار2026 1,900 طجار2026
ضجار2027 2,000 طجار2027
ضجار2028 2,200 طجار2028
ضجار2029 2,400 طجار2029
ضجار2030 2,600 طجار2030
ضجار2031 2,800 طجار2031

تاریخ سررسید: 1401/10/07 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضجار1027 1,100 طجار1027
ضجار1028 1,200 طجار1028
ضجار1029 1,300 طجار1029
ضجار1030 1,400 طجار1030
ضجار1031 1,500 طجار1031
ضجار1032 1,600 طجار1032
ضجار1033 1,700 طجار1033
ضجار1034 1,800 طجار1034
ضجار1035 1,900 طجار1035
ضجار1036 2,000 طجار1036
ضجار1037 2,200 طجار1037

تاریخ سررسید: 1401/07/20 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضجار7045 1,480 طجار7045
ضجار7046 1,580 طجار7046
ضجار7047 1,680 طجار7047
ضجار7048 1,780 طجار7048
ضجار7049 1,880 طجار7049
ضجار7050 1,980 طجار7050
ضجار7051 2,180 طجار7051
ضجار7052 2,380 طجار7052
ضجار7053 2,580 طجار7053
ضجار7054 2,780 طجار7054
ضجار7055 2,980 طجار7055
ضجار7056 1,300 طجار7056
ضجار7057 1,400 طجار7057
ضجار7058 1,100 طجار7058
ضجار7059 1,200 طجار7059

تاریخ سررسید: 1402/02/21 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضجار2009 1,200 طجار2009
ضجار2010 1,400 طجار2010
ضجار2011 1,600 طجار2011
ضجار2012 1,800 طجار2012
ضجار2013 2,000 طجار2013
ضجار2014 2,500 طجار2014
ضجار2015 3,000 طجار2015
ضجار2016 3,500 طجار2016

تاریخ سررسید: 1400/10/15 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضجار1019 1,400 طجار1019
ضجار1020 1,600 طجار1020
ضجار1021 1,800 طجار1021
ضجار1022 2,000 طجار1022
ضجار1023 2,500 طجار1023
ضجار1024 3,000 طجار1024
ضجار1025 3,500 طجار1025
ضجار1026 4,000 طجار1026

تاریخ سررسید: 1402/07/21 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
ضجار7037 1,597 طجار7037
ضجار7038 1,797 طجار7038
ضجار7039 1,997 طجار7039
ضجار7040 2,497 طجار7040
ضجار7041 2,997 طجار7041
ضجار7042 3,497 طجار7042
ضجار7043 3,997 طجار7043
ضجار7044 4,497 طجار7044