وضعیت بازار
ارزش معاملات سهام
ارزش معاملات اختیار
حجم معاملات اختیار
اطلاعات قیمت
آکادمی آپشن باز
دوره آنلاین آموزش آپشن

آخرین مهلت ثبت نام

اطلاعات دوره و ثبت نام

بیشترین ارزش معاملات اختیار معامله
روزانه
هفتگی
ماهیانه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
نزدیکترین سررسید دوره های معاملاتی
نماد روز تا سررسید
برترین دارایی های پایه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
مقالات آموزشی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

طکرمان1203 اختیار فروش کرمان - سررسید: 1402/12/14 اعمال: 1,100

آخرین قیمت 0 قیمت اعمال 1100 نقطه سر به سر
قیمت پایانی 0 ارزش معاملات 0 حجم معاملات 0
بلک شولز HV تعداد معاملات اندازه قرارداد
بلک شولز W_IV وضعیت مالی OTM تاریخ سررسید 1402/12/14
IV روز مانده 84
وجه تضمین لازم حداقل وجه تضمین
ارزش ذاتی ارزش زمانی % شکاف
دلتا اهرم موقعیت باز 0
گاما وگا تتا
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
0

س. توسعه و عمران استان کرمان

تلاطم تاریخی:
تلاطم ضمنی:
dailysliderCurVal
آخرین قیمت 1521
قیمت پایانی 1498
ارزش معاملات 15780
حجم معاملات 848841280
میانگین حجم ماه
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد