وضعیت بازار
ارزش معاملات سهام
ارزش معاملات اختیار
حجم معاملات اختیار
اطلاعات قیمت
آکادمی آپشن باز
دوره آنلاین آموزش آپشن

آخرین مهلت ثبت نام

اطلاعات دوره و ثبت نام

بیشترین ارزش معاملات اختیار معامله
روزانه
هفتگی
ماهیانه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
نزدیکترین سررسید دوره های معاملاتی
نماد روز تا سررسید
برترین دارایی های پایه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
مقالات آموزشی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

قراردادهای اختیار معامله (آپشن) نماد صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا

تاریخ سررسید: 1403/01/26 - 125 روز تا اعمال

اختیار خریداعمالاختیار فروش
KBFA03C18 18,000 KBFA03C18
KBFA03C21 21,000 KBFA03C21
KBFA03C23 23,000 KBFA03C23
KBFA03C25 25,000 KBFA03C25
KBFA03C27 27,000 KBFA03C27
KBFA03C29 29,000 KBFA03C29
KBFA03C32 32,000 KBFA03C32
KBFA03C35 35,000 KBFA03C35

تاریخ سررسید: 1402/07/30 - منقضی شده

اختیار خریداعمالاختیار فروش
KBME02C18 18,000 KBME02C18
KBME02C21 21,000 KBME02C21
KBME02C23 23,000 KBME02C23
KBME02C25 25,000 KBME02C25
KBME02C27 27,000 KBME02C27
KBME02C29 29,000 KBME02C29
KBME02C32 32,000 KBME02C32